Konstruktivista pedagógia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konstruktivista pedagógia by Mind Map: Konstruktivista pedagógia

1. Tudás

1.1. maga hozza létre az ember

1.2. "tudásalkotás"

1.3. Korábban megszerzett tudás

1.3.1. minden lépésünk, gondolatunk iránytja

1.3.2. analógiák

1.3.3. modellek

1.3.4. hasonlóságok

2. Tanulás

2.1. nem induktív

2.2. dedukció jeleit hordozza

2.3. "Világmodell"

2.3.1. világról való tudás

2.3.2. világ modellje a fejünkben

2.4. Megfigyelés

2.4.1. sikere attól függ milyen előzetes ismereteim vannak

2.5. Társas mező

2.5.1. felnőttek

2.5.2. kortársak

3. Végletesen gyermekközpontú

4. Piaget

4.1. Tapasztalat

4.1.1. értelmi fejlődés

4.2. Tanulás

4.2.1. asszimiláció

4.2.2. akkomodáció

5. Thomas Khun

5.1. Fogalmi váltások

5.1.1. szociológiai jelenségek

5.1.2. tudós közösség

5.1.3. analógiák

5.1.4. modellek

5.1.5. régi és új rendszer egyaránt megmarad

6. Tanulási nehézségek

6.1. nem ment végbe valamilyen fogalmi váltás

7. Pedagógus

7.1. Átalakuló szerep

7.1.1. irányítás

7.1.2. szabályozás

7.2. tanulóközösség tagja

8. Tanulási környezet

8.1. a közösség egészének működése során jön létre

8.2. összes fontos tényezőt magába integráló rendszer

8.3. mindig problémacentrikus

8.4. életszerű kontextus

8.5. Általános modellek

8.5.1. "kognitív tanonckodás"

8.5.2. "kognitív rugalmasság elmélete

8.5.3. "Five E"

8.5.4. "problémalapú tanulás"

8.5.5. fogalomalapú problémamegoldás

8.5.6. "tanítási lehorgonyzás"

8.5.7. Dalton Technology Plan

9. Problémamegoldás

9.1. a birtokolt tudásból indulhatunk ki

9.2. a problémához kapcsolódó tudásterületet szakértői szintre fejlestjük

9.3. Gyakoroltatás

9.3.1. egyszerű algoritmusok alkalmazásával jutunk el a szakértői tudás felé

10. Tudásrendszer

10.1. Egymástól elkülönülő entitások kapcsolódása

10.1.1. ismeretek

10.1.2. Kapcsolatok

10.1.2.1. mélységük

10.1.2.2. mennyiségük

10.1.2.3. jellegük

10.1.3. ellentmodások

11. Előzetes tudás

11.1. a gyerekek minden pillanatban teljes világképet hordoznak a fejükben

12. Kontextuselv

12.1. Életközelinek értékelt szituációk

12.1.1. nehezebb elkerülni a konceptuális ellentmondásokat

12.1.2. gazdagabb kötelékrendszer

13. Többféle megközelítés

13.1. többféle cél

14. Differenciálás

15. Értékelés

15.1. pedagógusnak való visszajelzés fontossága

15.2. formatív értékelés

15.3. szummatív értékelés

15.4. belső meggyőződések alakítása

15.5. életszerű helyzeteken kell alapozódnia

15.6. önértékelés

15.7. metakognitív tudás