การจำแนกประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. ตามลักษณะทางพฤกศาสตร์

1.1. ตระกูลกะหล่ำ

1.1.1. กระหล่ำดาว

1.1.2. กระหล่ำดอก

1.1.3. กวางตุ้ง

1.1.4. คะน้า

1.1.5. ผักกาดขาวปลี

1.1.6. บล็อกโคลี่

1.2. ตระกูลแตง

1.2.1. แตงเทศ

1.2.2. ตำลึง

1.2.3. น้ำเต้า

1.2.4. ฟักทอง

1.2.5. มะระ

1.3. ตระกูลถั่ว

1.3.1. กระถิน

1.3.2. ถั่วแขก

1.3.3. ถั่วฝักยาว

1.3.4. มันแกว

1.4. ตระกูลมะเขือ

1.4.1. พริก

1.4.2. พริกหวาน

1.4.3. มะเขือเทศ

1.4.4. มะแว้ง

1.5. ตระกูลอื่นๆ

1.5.1. ข้าวโพดหวาน

1.5.2. ขึ้นฉ่าย

1.5.3. ผักกาดหอม

1.5.4. สมุนไพร

2. ตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว

2.1.1.1. แครอท

2.1.1.2. ผักกาดหอม

2.1.2. รากแขนง

2.1.2.1. มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. ลำต้นเหนือดิน

2.2.1.1. กระหล่ำปม

2.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.2.2.1. ขิง

2.2.2.2. ข่า

2.3. ใบ

2.3.1. ตระกูลหอม

2.3.1.1. กระเทียม

2.3.1.2. หอมแดง

2.3.2. กลุ่มใบกว้าง

2.3.2.1. กระหล่ำปลี

2.3.2.2. คะน้า

2.4. ดอก

2.4.1. ดอกอ่อน

2.4.1.1. กระหล่ำดอก

2.4.1.2. บล็อกโคลี่

2.4.2. ดอกแก่

2.4.2.1. โสน

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน

2.5.1.1. แตงกวา

2.5.1.2. มะระ

2.5.2. ผลแก่

2.5.2.1. แตงเทศ

2.5.2.2. มะเขือ

3. ตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ผักฤดูหนาว

3.1.1. กระหล่ำดอก

3.1.2. แครอท

3.1.3. บล็อกโคลี่

3.1.4. หอมใหญ่

3.2. ผักฤดูร้อน

3.2.1. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

3.2.2. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด

3.2.3. กระเจี๊ยบเขียว

3.3. ผักฤดูฝน

3.3.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ ผักตระกูลมะเขือ และถั่วฝักยาว