Internet Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Internet Marketing by Mind Map: Internet Marketing

1. Facebook

1.1. Profile cá nhân

1.1.1. Tương tác KH và bán hàng

1.2. Fanpage

1.2.1. FP cá nhân

1.2.2. FP Doanh nghiệp

1.2.2.1. Quảng cáo

1.2.3. Tạo 100 FanPage vệ tinh bao phủ thị trường (điều hướng đối tượng về Fanpage chính)

1.2.4. Chatbot: cổ máy hỗ trợ bán hàng tự động

1.3. Group

1.3.1. CSKH

2. Website

2.1. SEO

2.2. Google adword

3. Youtube

3.1. Quảng cáo youtube

3.2. SEO video

4. Instagram

4.1. Hình ảnh

4.2. Video

5. Zalo

5.1. Nhật ký cá nhân

5.2. Zalo page

5.3. Kết bạn tự động

6. Email Marketing Auto