Undervisningsplanlægning i vidensamfundet - Af Karsten Gynther

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Undervisningsplanlægning i vidensamfundet - Af Karsten Gynther by Mind Map: Undervisningsplanlægning i vidensamfundet   - Af Karsten Gynther

1. Nye teknologier udfordrer skolens fag og undervisning både indefra og udefra.

1.1. Udfordringer indefra i form af de transformationer som langt de fleste skolefag har gennemgået.

1.2. Udfordringer udefra som den nye adgang til viden, kommunikation og samarbejde igennem internet og digitale værktøjer

2. Det er ikke nok med et opdateret fag syn for at en lærer kan integrere IT. Det kræver fagdidaktisk kompetence, så læreren bliver i stand til at planlægge sin undervisning med udgangspunkt i elevenes forudsætninger.

2.1. Digitale fagspecifikke læremidler har fundet vej til folkeskolen, som gratis netbaseret, faglige ressourcer, fagspecifikke digitale værktøjer og programmer. Digitale fagsystemer med abonnent.

2.2. Konkretviden om de faglige muligheder i de forskellige it-programmer.

3. Det nye behov for læremiddelsanalyser stiller krav til lærerens fagdidaktiske kompetencer som består af en række del kompetencer herunder; kompetence til at analyser og vurdere læremidlers potentiale i et specifikt fag. En kompetence til i sin planlægning at kunne se og omsætte en netbaseret læringsressource til en relevant faglig læremiddel for en konkret elevgruppe (Hansen, 2010).

4. Det kræver undervisningspraktisk kompetence at omsætte gode undervisningsplaner til en konkret undervisning, som eleverne for et godt udbytte af.

5. Den nye teknologi i skolen åbner op for en masse nye muligheder i de forskellige fag, men undersøgelser viser at det langt fra er alle lærer der følger med denne udvikling.

6. Det er ikke kun skolens fag der står over for en udvikling og ændring pga. teknologien. Det er hele måden man driver skole og undervisning på, der står over for en ændring. Særligt pga. den nye adgang til viden der opstår pga. internettet.

7. Internettet og de digitale værktøjer udfordre skolens didaktiske rutiner og man skal særligt være opmærksom på følgende ting:

7.1. Elevernes arbejde foregår mere i grupper, men man mangler evalueringsværktøjer til at matche denne nye måde at producere viden på.

7.2. De teknologier der bruges, er i stigende grad noget der ligger på nettet og eleverne bliver derfor ligeglad med hvor indholdet er lageret og hvilken divice de bruger for at få adgang til denne viden.

7.3. Eleverne forventer at kunne lære hvornår og hvor de vil.

7.4. Overflod af frit tilgængelige internetbaserede ressourcer, som betyder eleverne får viden og informationer alle vegne.

8. Folkeskolen har alle dage vægtet fakta orienteret undervisning, som er bedst vist i den didaktiske rutine emnearbejde.

9. De nye teknologier og deres evne til at finde fakta på rekordtid, gør denne rutine hvor man finder og reducere fakta overflødig

10. Især de ældre elever finder lynhurtigt de fakta de skal bruge og kopiere dem over i et dokument eller opgave. Dette kaldes for re-mediering og tog førhen flere timer eller dage af udføre.

11. En udfordring lærerne står overfor pga. teknologien er at elevernes slutprodukter ikke længere giver udtryk for deres videns tilegnelse, men er mere et udtryk for deres videns udvekslende processer, hvor de har fundet deres viden på nettet og (måske) bearbejdet det. Det er derfor svært at evaluere og vurdere den enkelte elevs arbejde.

11.1. Det er ofte hellere ikke én elev slutprodukt, men et udtryk for at man i en gruppe er nået frem til et fælles slutprodukt oven på en længere samarbejdende proces.