การ diferencial ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การ diferencial ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง by Mind Map: การ diferencial ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง

1. Asthma

1.1. เจ็บหน้าอก

1.2. หายใจลำบาก

1.3. เหนื่อยหอบ

1.4. แน่นหน้าอก

1.5. ไอมากตอนกลางคืน

1.6. หายใจมีเสียง wheez

1.7. หอบเมื่อทำกิจกรรมเล็กน้อย

2. COPD

2.1. ไอมีเสมหะ

2.2. หายใจลำบาก

2.3. เหนื่อยง่าย

2.4. ไอเป็นเวลานาน

2.5. หายใจมีเสียง wheez

3. Pneumonia

3.1. ไข้

3.2. ไอมีเสมหะ

3.3. หายใจลำบาก

3.4. ฟังปอดมีเสียง crepitation

4. TB

4.1. ไข้

4.2. ไอติดต่อเป็นเดือน

4.3. อ่อนเพลีย

4.4. เบื่ออาหาร

4.5. น้ำหนักลด

5. Pulmonary edema

5.1. หายใจลำบากเมื่อออกแรง/นอนราบ

5.2. ท้องมาย

5.3. BPต่ำ

5.4. อาจมีตับม้ามโต

5.5. มือเท้าเย็น

6. Bronchiolitis

6.1. ไข้ต่ำ

6.2. มีเสมหะ

6.3. ไอแห้งๆ

6.4. ไอมากเวลากลางคืน

6.5. Decrease brething