Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Socialisatie: Mileus, Hechting, Vertrouwensrelatie by Mind Map: Socialisatie: Mileus, Hechting, Vertrouwensrelatie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Socialisatie: Mileus, Hechting, Vertrouwensrelatie

Vertrouwen

Geloven in iemands eerlijkheid en trouw

Gelijkwaardig vertrouwen = elkaar vertrouwen

Transparantie: je laat je zelf zien zoals je bent.

Betrouwbaarheid: Leerlingen kunnen van je op aan. (je doet wat je zegt)

Belangstelling: leerling ervaart dat hij ertoe doet. bv. Goede morge stef!

Belang van vertrouwensrelaties

behoort bij de basis behoeven van elk mens.

behoefte piramide van Maslow

Milieu's - socialisatie

voordat je een volwaardig lid van de samenleving wordt, moet je veel leren. Dat noemen we Socialisatie.

Invloedssfeeren: 3 factoren die een rol spelen in de socialisatie. De 1e is gezin, de 2e is School, de 3e is buurt of club.

Gezin is belangrijk om zijn waarde en normen. Discipline. Er zijn verschillende manieren om een kind op te voeden en alle hebben ze invloed op het kind.

School

Op school komen ze ook waarden en normen tegen.

In aanraking komen met andere meningen, leren zelf een mening te formuleren, verantwoordelijk gedrag voor je eigen werk, veranwoordelijkgedrag voor omgang met anderen.

Clubs, buurt, maatschappij

Andere waarden en normen bijvoorbeeld discipline of doorzettingsvermogen. Eerzucht en teleurstelling kunnen verwerken.

Milieuspecifieke socialisatie

Milieu -> gezin waar je uit komt. Opleidings niveau van de ouders en inkomen.

Verschillen tussen de mannen en vrouwen.

Massamedia

invloeden van televisie en computer op de socialisatie

HECHTING

emotioneel betekeningsvolle relaties zoals opa's en oma's

cysclus van het afscheid nemen en opnieuw beginnen: afscheid van leerlingen. het verlaten van je oude school en opnieuw beginnen met een andere studie.

Gezonde hechting: anders dan afhankelijkheid.

3 type kinderen: A- geen hechting hebben. B-kinderen: veilig zijn gehecht. C- onveilig gehecht.