Teknik penyoalan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Teknik penyoalan by Mind Map: Teknik penyoalan

1. Pengetahuan

1.1. Nyatakan maksud Al-Qadr?

1.2. Di manakah Surah Al-Qadr diturunkan?

1.3. Bilakah Surah Ad-Dhuha diturunkan?

1.4. Senaraikan, Kenal pasti, gariskan, nyatakan, padankan

2. Analisis

2.1. Kategorikan cara bacaan yang anda tahu?

2.2. Banding bezakan hukum tajwid ikhfa' hakiki dengan izhar halqi

2.3. Spesifikkan, tunjukkan, klasifikasikan,kategorikan

3. Aplikasi

3.1. Bagaimanakah anda membaca ayat ini dengan betul?

3.2. Cari ayat yang mengandungi hukum tajwid iqlab dan bezakan dengan cara bacaan ikhfa' hakiki

3.3. Aplikasikan, binakan, tunjukkan, kenal pasti,

4. Kefahaman

4.1. Mengapa Surah Ad-Dhuha diturunkan?

4.2. Tuliskan cerita yang berkaitan dalam surah Ad-Dhuha?

4.3. Huraikan pengajaran yang diperoleh

4.4. Tukarkan, terangkan, jelaskan, tuliskan semula, tafsirkan,

5. Sintesis

5.1. Ciptakan, binakan,cadangkan,hasilkan

5.2. Cadangkan pengajaran yang boleh diperoleh daripada Surah Al-Qadr?

5.3. Bagaimanakah cara anda mengaplikasikan pengajaran Surah Al-Qadr ini dalam kehidupan?

6. Penilaian

6.1. Berikan pendapat anda mengenai keistimewaan Surah Ad-dhuha?

6.2. Adakah anda setuju ayat Al-Quran dibaca dengan betul? Berikan pendapat anda.

6.3. Nilaikan, kenal pasti,sokongkan,

7. Aras-aras penyoalan

7.1. 1. PENGETAHUAN

7.2. 2. KEFAHAMAN

7.3. 3. APLIKASI

7.4. 4. ANALISIS

7.5. 5.SINTESIS

7.6. 6. PENILAIAN

8. Objektif Penyoalan

8.1. Menggerak minda murid

8.2. Menilai pemahaman pelajar

8.3. Mebimbing pelajar

8.4. Mengeratkan interaksi