เครื่องหมายการค้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครื่องหมายการค้า by Mind Map: เครื่องหมายการค้า

1. ขั้นที่ 1 การอธิบาย

1.1. สินค้าและของสะสมทุกชิ้นของ BNK48 จะมีโลโก้และเครื่องหมายการค้าบ่งบอกถึงความเป็น BNK48 และช่วยส่งเสริมการตลาดให้กับแบรนด์

1.2. บริษัท เอเคเอส จำกัด ได้ให้ IDG เป็นตัวแทนดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BNK48 ในประเทศไทย

1.3. Bnk48 เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2. ขั้นที่ 2 ความรู้สึกต่อสถานการณ์

2.1. ความรู้สึกมีจังหวะท่าเต้นที่น่ารักๆ เป็นเอกลักษณ์ของBNK48 ที่แฟนคลับใครๆก็ชอบหลงรักในศิลปิน

2.2. จากสถานการณ์ข้างต้น เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้บริหารผู้ควบคุม เห็นความสำคัญต่อสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า

2.3. การที่ใช้ BNK48 มาเป็นเครื่องหมายทางการค้า เป็นความคิดที่ดีมากเพราะกลุ่มศิลปินนี้มีความน่ารัก สดใส และมีผู้คนชื่นชอบมากมาย ทำให้สามารถสร้างรายได้มากมาย

3. ขั้นที่ 3 การประเมินผล

3.1. การจดเครื่องหมายการค้า จะทำให้เกิดผลดีต่อสินค้าแบรนด์ตัวเอง และสามารถดำเนินคดีต่อบุคคลที่ลอกเลียนแบบสินค้าของตนได้

3.2. สินค้าและของสะสมมีโลโก้เพื่อบ่งบอกความเป็นbnk48 ผู้บริหารก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันเครื่องหมายการค้า

3.3. การที่ใช้ BNK48 มาเป็นเครื่องหมานทางการค้า เพราะกลุ่มศิลปินนี้มีความน่ารัก สดใส และมีผู้คนชื่นชอบมากมาย ทำให้สามารถสร้างรายได้มากมาย ให้กับบริษัท เนื่องจากทางบริษัทได้ยื่นการจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าแล้ว

4. ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์

4.1. ข้อที่ 1 เหตุผลใดที่ทำให้ BNK ต้องจดเครื่องหมายการค้า

4.1.1. เพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจของสินค้า

4.2. ข้อที่ 2 ข้อมูลดังกล่าวน่าจะมาจากแหล่งใดมากที่สุด

4.2.1. Idgthailand.com

4.3. ข้อที่ 3 วิธีการแก้ปัญหาของสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือวิธีการใด

4.3.1. ไม่ต้องแก้ไข เนื่องจากสถาณการณ์ดังกล่าวไม่ต้องแก้ไข เป็นเพียงการปรับปรุงให้ดีขึ้น

4.4. ข้อที่ 4 ข้อสรุปที่ดีที่สุดของสถานการณ์นี้คืออะไร

4.4.1. เนื่องจากจากวง BNK48 เป็นวงที่มีชื่อเสียง การจัดกิจกรรมหรือคอนเสิร์ตต่างจะต้องมีของที่ระลึก ซึ่งของที่ระลึกจะมีโลโก้หรือเครื่องหมายทางการค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อสนับสนุนการตลาด

5. ขั้นที่ 5 การสรุปผล

5.1. บริษัท เอเคเอส จำกัด ได้ทำการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับ BNK48 และได้ทำกิจกรรมและของสะสมทุกชิ้นให้มีโลโก้ของ BNK48 เพื่อบ่งบอกความเป็น BNK48 และช่วยส่งเสริมการตลาดให้กับแบรนด์

6. ขั้นที่ 6 การวางแผนและปฏิบัติ

6.1. จากสถานการณ์ข้างต้นทำให้รู้ว่าการมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดได้