El curs comença amb normalitat: continuem patint les retallades i seguim en la linea neoliberal

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
El curs comença amb normalitat: continuem patint les retallades i seguim en la linea neoliberal by Mind Map: El curs comença amb normalitat: continuem patint les retallades i seguim en la linea neoliberal

1. RETALLADES

1.1. Increment d’hores lectives

1.2. Més hores de permanència al centre

1.3. Pèrdua del 40% de poder adquisitiu

1.4. Increment d’hores lectives

1.5. Més hores de permanència al centre

1.6. Pèrdua del 40% de poder adquisitiu

1.7. Substracció de les pagues extres

1.8. Pèrdua de la desgravació de 2 hores lectives per majors de 55 anys.

1.9. Increment de ràtios

1.10. Baixes laborals amb substracció del sou

1.11. Pèrdua de les substitucions des del 1er dia

1.12. Discriminació de gènere: retallada salarial per reducció de jornada per cura de fills

2. NEOLIBERALITZACIÓ

2.1. LEC

2.1.1. Decret de plantilles

2.1.1.1. Selecció a dit del professorat

2.1.1.2. Discriminació de les dones embarassades

2.1.2. Decret de direccions

2.1.2.1. Pèrdua de la democràcia

2.1.2.2. Jerarquització

2.2. LOMCE

2.2.1. Recull tot els trets neoliberals de la LEC amb una pàtina casposa, retrògada, segregadora i classista.

2.3. “INNOVACIÓ” EDUCATIVA

2.3.1. Mercantilització Marketing de l’escola concertada Explotació i autoexplotació del professat Competitivitat entre centres Triple xarxa: concertada, pública innovadora, pública poc atractiva

2.4. PROVES EXTERNES

2.4.1. Classificació i estigmatització de l’alumnat Contradicció amb la innovació educativa Publicació de rànquings i competició entre centres Selecció de l’alumnat, segregació

2.5. CONCERTS

2.5.1. Segregació

2.5.2. 3 millions a escoles de l’Opus Dei

2.5.3. El Departament renova els concerts