SMART Decision

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SMART Decision by Mind Map: SMART Decision

1. A2. Selectia si integrarea grupului tinta în proiect

1.1. A 2.1. Informarea cu privire la proiect si recrutarea persoanelor din grupul tinta

1.1.1. 8 evenimente de informare – câte unul în fiecare regiune vizata

1.1.2. 8 întâlniri de lucru cu institutii colaboratoare din regiuni – ONG-uri/autoritati publice (cate 1 în fiecare regiune, cel putin 12 participanti)

1.1.2.1. Trebuie nume de ONG-uri, autoritati publice locale... date de contact etc

1.1.3. 2 anunturi publicate periodic (timp de 3 luni) în cadrul a diverse portaluri on-line

1.1.3.1. care sunt portalurile

1.2. A 2.2. Selectarea grupului tinta

1.2.1. 1 metodologie de selectie grup tinta, ce va participa la activitatile proiectului

1.2.2. 100 dosare înscriere persoane GT+20 persoane rezerva

1.2.3. 1 proces verbal de selectie

2. A1. Management de proiect

2.1. A 1.1 Managementul general al proiectului

2.1.1. - procedura de management

2.1.2. Plan de implementare

2.1.3. 16 Rapoarte intermediare de implementare - lunar

2.1.4. 3 dosare de evaluare etapa - 1 la 6 luni

2.1.5. Cereri de plata/rambursare/prefinantare

2.1.6. Achizitii - 2 laptopuri si o imprimanta - 5700 RON fara TVA - Lider

2.2. A 1.2 Activitatile suport pentru managementul de proiect

2.2.1. câte 1 anunt difuzat pe diferite platforme online, la începerea activitatilor

2.2.2. Arhiva proiectului constituita

2.2.3. Plan de achizitii

2.2.4. Procedura management financiar

2.2.5. Plan de informare si publicitate

2.2.6. materiale de promovare/publicitate specifice: un afis format A3 cu informatii despre proiect (50 bucati), roll-up (4 bucati); flyer proiect (500 bucati).

2.2.6.1. achizitie materiale publicitare 4.000 RON fara TVA

2.2.7. doua comunicate de presa elaborate si difuzate (la început si final proiect)

2.2.8. Achizitie Audit - 10000 fata TVA

3. A3. Organizarea si derularea programului de formare

3.1. A3.1. Organizarea si derularea programului de formare

3.1.1. 100 participanti în programul de formare, certificati conform reglementarilor în vigoare, cu privire la formare profesioanala

3.1.2. - 100 mape ale cursantului

3.1.3. - 2 module focusate pe subiectele: dezvoltarea durabila, egalitate sanse/gen si nondiscriminare incluse în mapa cursantului si diseminate tuturor participantilor

3.1.4. - 5 serii de cursanti organizate

3.1.5. 3 cursuri editate si publicate

3.1.5.1. "Securitate informatica în infrastructurile critice si rezilienta acestora"

3.1.5.2. "Managementul procesului decizional"

3.1.5.3. "Gestionarea situatiilor de criza"

3.1.6. Achizitie - Servicii catering pentru participantii la cursuri - 20,000 RON fara TVA

3.1.7. Achizitie - Servicii de editare si publicare - 10000 RON fara TVA

3.1.8. Achizitie - Dotare sala curs - 15600 RON fara TVA

3.1.9. Achizitie echipament birotica - 10500 RON fara TVA

4. A5. Dezvoltarea de actiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, conform SCAP – ”Politici de nota 10”

4.1. A5.1. Organizarea de ateliere de lucru, regionale, cu tema: ”Alternative la puterea PROSecurity”

4.1.1. - 8 ateliere de lucru (câte 1 în fiecare regiune), din care 3 ateliere regionale

4.1.2. - cel putin 75 de participanti la cele 3 ateliere regionale

4.1.3. - 3 rapoarte cu propuneri pentru aria educatie si securitate

4.2. A5.2. Constituirea de grupuri virtuale colaborative de lucru pe aria vizata de politici publice

4.2.1. - 3 grupuri virtuale colaborative ca mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social si civic

4.2.1.1. induce cerinte tehnice

4.2.1.2. - actiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, conform SCAP

4.3. A5.3. Formularea de propuneri alternative în aria vizata si promovarea catre factorii decidenti

4.3.1. - 2 propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, înaintate factorilor decidenti

5. A6. Dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social si civic

5.1. A6.1 Elaborarea unui Manual de bune practici internationale

5.1.1. 1 Manual de bune practici internationale, ce vizeaza metode si instrumente de participare si influentare a politicilor publice, elaborat si diseminat

5.2. A6.2 Elaborare Îndrumar practic – ”Miscam lucrurile împreuna!”

5.2.1. - 1 Îndrumar practic – ”Miscam lucrurile împreuna!”, elaborat si diseminat

5.3. Achizitie echipament birotica - 2789,92 RON fara TVA

6. A4. Organizarea si dezvoltarea Bibliotecii Online de Resurse cu privire la Politicile Publice în domeniile securitatii si educatiei

6.1. A4.1. Organizarea si dezvoltarea Bibliotecii Online de Resurse cu privire la Politicile Publice în domeniile securitatii

6.1.1. 1 Biblioteca Online de Resurse cu privire la Politicile Publice, cu acte legislative, initiative, ghiduri etc. în domeniul politicilor publice, constituita si îmbogatita continuu

6.1.2. Achizitie -Echipamente birotica, 24000 RON fara TVA