Методи навчання на уроках інформатики

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методи навчання на уроках інформатики by Mind Map: Методи навчання на уроках інформатики

1. за джерелом одержання учнями знань

1.1. словесні

1.1.1. лекція

1.1.2. бесіда

1.1.3. пояснення

1.1.4. робота учнів з книжкою, комп'ютерними програмами

1.2. наочні

1.2.1. демонстраційний експеримент

1.2.2. ілюстрація

1.3. практичні

1.3.1. виконання лабораторних робіт

1.3.2. робота з роздатковим матеріалом

1.3.3. розв'язування задач

2. за рівнем пізнавальної активності і самостійності учнів

2.1. репродуктивні

2.1.1. пояснювально-ілюстративний

2.1.2. репродуктивний

2.2. проблемне навчання

2.3. продуктивні

2.3.1. частково-пошуковий

2.3.2. дослідницький метод