MÔ HÌNH REAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MÔ HÌNH REAN by Mind Map: MÔ HÌNH REAN

1. ENGAGE

1.1. Online

1.1.1. Trang web của công ty

1.1.1.1. content marketing

1.1.1.2. paid search

1.1.2. Chế độ xem trang phần cứng

1.1.3. Chế độ xem trang phần mềm

1.1.4. Video/webinar plays/views

1.1.5. Lượt xem trang qua kênh thương mại điện tử

1.1.6. Social Media like/ follow

1.1.7. Cách giải pháp về chế độ xem trang

1.1.7.1. Số điện thoại hotline

1.1.7.2. Đại chỉ công ty

1.1.7.3. Form đăng ký on-offline

1.1.7.4. Box chat

1.2. Offline

1.2.1. Mobile APP

1.2.2. Business card

1.2.3. PR

1.2.4. Event marketing

1.2.5. Telephone cell

1.2.6. Trade magazine

1.3. KPIs

1.3.1. Engage rate

1.3.2. Tỷ lệ thoát

1.3.3. Community Growth rate

2. ACTION

2.1. Online

2.1.1. Social Media share/ retweets

2.1.2. Tải xuống giấy trắng

2.1.3. Hardware specification download

2.1.4. Phần mềm dùng thử

2.1.5. Tải xuống đặc tả cấu hình phần mềm

2.1.6. Phục vụ phần mềm bán hàng online

2.1.6.1. Click vào "mua ngay", " tìm hiểu ngay"

2.1.6.2. Đăng nhập tài khoản

2.1.6.3. Confirm xác nhập số điện thoại website

2.1.6.4. Điền các thông tin được yêu cầu để hỗ trợ tư vấn mua hàng( số điện thoại, email...)

2.1.6.5. Thêm vào giỏ hàng

2.1.6.6. Theo dõi đơn hàng

2.2. Offline

2.2.1. Telephone cell

2.2.2. Direct mail leads

2.2.3. business card leads

2.2.4. Mobile APP view

2.2.5. Trade voucher leads

2.3. KPIs

2.3.1. Comment

2.3.2. Inbox

2.3.3. Conversion rate

2.3.4. Click through rate

2.3.5. Hành động trên trang

2.3.6. Chỉ số Cost per click

3. REACH

3.1. Online

3.1.1. Phương tiện hiển thị trả phí

3.1.1.1. Click to web

3.1.1.2. quảng cáo Banner

3.1.1.3. Internal link

3.1.2. Công cụ tìm kiếm trả phí

3.1.2.1. Google ads

3.1.2.1.1. Paid Local Knownledge

3.1.2.1.2. Paid shopping

3.1.2.1.3. Paid product panel

3.1.2.2. Cốc cốc ads

3.1.3. Công cụ tìm kiếm tự nhiên

3.1.4. Email trả phí

3.1.4.1. Remarketing

3.1.4.2. Email Marketing

3.1.5. Social Media paid

3.1.5.1. facebook ads

3.1.5.2. instagram ads

3.1.5.3. Zalo ads

3.1.6. Phương tiện hiển thị tự nhiên

3.1.7. giới thiệu tự nhiên

3.2. Offline

3.2.1. Hội thảo trả phí

3.2.2. Sự kiện trả phí

3.2.2.1. Triển lãm thương mại

3.2.2.2. Lượng truy cập tự nhiên

3.2.3. Khách hàng tiềm năng trả phí

3.2.4. Biển quảng cáo, logo...

3.2.5. TV, Radio...

3.2.6. In quảng cáo trên tạp chí thương mại

3.3. KPIs

3.3.1. tỷ lệ thoát

3.3.2. Unique visitor

3.3.3. Lượng tiếp cận

3.3.4. quảng cáo trả tiền theo số lần tiếp cận

3.3.5. Định lượng mức độ hiệu quả và chi phí quảng cáo

3.3.6. Chỉ số impression

3.3.7. Doanh thu mỗi người ghé thăm

3.3.8. Số người tìm kiếm thương hiệu

4. NURTURE

4.1. Online

4.1.1. Phần mềm support diễn đàn

4.1.2. Phần cứng support diễn đàn

4.1.3. Customer email

4.1.4. CRM system

4.1.5. Chat/ support online

4.1.5.1. Event online

4.1.5.2. Khuyến mãi

4.1.5.3. Remarketing

4.1.5.4. Qùa tặng online

4.2. Offline

4.2.1. After sales careline

4.2.2. Call center support

4.2.3. Account manager

4.3. KPIs

4.3.1. Doanh thu

4.3.2. Tỷ lệ thoát

4.3.3. Tỷ lệ khách quay trở lại sau khi mua hàng

4.3.4. Quality score