Courier 2011 (v.16.9.2011)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Courier 2011 (v.16.9.2011) by Mind Map: Courier 2011 (v.16.9.2011)

1. cíle

1.1. Seznámení s historiíí čs.skautingu formou her a aktivit

1.2. Prožití aktivit se skauty z ostatních družin a oddílů

1.3. práce se stezkou

2. Vize

2.1. Víkendovka

2.2. Do víkendu zařadit aktivity ke splnění stezky

2.3. Aktivity zaměřené na různá období historie čs.skautingu

2.3.1. Období zakládání , vznik republiky, 1.sv.válka

2.3.2. Období 2.světové války

2.3.3. Od konce 2.sv.v. do roku 1968

2.3.4. Od roku 1970 do roku 1989 (období komunismu)

2.3.5. Od roku 1989 do současnosti

2.4. Před každou aktivitou seznámení se s historickým obdobím

2.5. Zapojit do víkendu stezku

3. Cílová skupina

3.1. Skauti a skautky

3.2. RS

4. Úkoly

4.1. Program

4.1.1. Aktivity

4.1.2. Historický úvod

4.2. Zajistit místo

4.3. Předpokládaný počet lidí

4.4. Zapojit AKnel do organizace

5. Stručný PRG

5.1. Pá

5.1.1. příjezd večer

5.1.2. hry pro všechny, kytary

5.2. So

5.2.1. Svojsíkova rozcvička ze Základů

5.2.2. aktivity na jednotlivé období

5.3. Ne

5.3.1. odjezd