Інформаційні системи і технології в обліку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформаційні системи і технології в обліку by Mind Map: Інформаційні системи і технології в обліку

1. Планування

1.1. презентації

1.2. час

1.3. рішення

1.4. проекти

2. Сфера діяльності

2.1. галузі

2.2. об"єднання підприємств

2.3. держава

3. Рівень управління

3.1. інформація

3.1.1. пошукова

3.1.2. керуюча

3.2. система підтримки управління рішень

4. Обробка інформації

4.1. людина

4.2. група

4.2.1. рішення

4.2.2. спільне

4.2.3. взаємозв"язок

4.3. колектив

5. Компоненти

5.1. нова організаційна структура фірми

5.2. персонал

5.2.1. штати

5.2.2. посадові інструкції