Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dilema by Mind Map: Dilema

1. Hlavní postavy

1.1. Alois (50)

1.1.1. příjem ze sociálních dávek (občasná práce na černo)

1.1.2. zdravotní důvody - nepracuje ve své staré práci

1.1.2.1. tři roky nezaměstnaný

1.1.2.1.1. nedaří se mu najít nové zaměstnání

1.1.3. 6 let starý záznam v TR

1.1.3.1. pod vlivem alkoholu - ublížení na zdraví

1.1.3.1.1. 3 roky ve vězení

1.1.4. špatné životní podmínky v ubytovně kde žije

1.1.4.1. Velká rodina - manželka + 6 dětí

1.1.4.1.1. důvod proč nemohou sehnat lepší bydlení

1.1.5. Vstupuje Rudolfovi na pozemek

1.1.5.1. snaha zachránit svého syna

1.1.5.1.1. postřelen do nohy

1.1.5.2. nejprve snaha vše vyřešit nekonfliktně

1.2. Gustav (31)

1.2.1. aktér protestu proti přesunutí ubytovny do vilové čtvrti

1.2.1.1. bez jakéhokoliv seznámení s nově příchozími začíná jednat

1.2.1.1.1. zalarmování sousedů

1.2.1.1.2. příchozí neporušili jakýkoliv zákon

1.2.1.1.3. xenofobní jednání?

1.3. Cyril (46)

1.3.1. aktér přesunutí ubytovny do vilové čtvrti

1.3.1.1. po dozvědění se o špatných životních podmínkách v ubytovně

1.3.1.1.1. přesouvá obyvatele s jejich souhlasem do vilové čtvrti

1.3.1.2. po tom, co Gustav proti přesunutí vystoupil toho zneužil

1.3.1.2.1. zahájil proti Gustavovi očerňující mediální kampaň

1.4. Rudolf (72)

1.4.1. obava o své bezpečí

1.4.1.1. časté hádky s Karlem a jeho partou

1.4.1.1.1. jednou mu vyhrožují smrtí

1.4.1.2. opatření si neregistrované brokovnice z chalupy

1.4.1.2.1. Karel a ostatní vkročí na jeho pozemek

1.4.1.2.2. nebyla zde žádná snaha řešit konflikt bez použití zbraní

1.4.1.3. jeho konečné řešení situace nebylo úměrné tomu, co se dělo

1.5. Karel (17)

1.5.1. mladistvý

1.5.2. zapletl se se špatnou partou

1.5.2.1. kouří s kamarády poblíž Rudolfova domu

1.5.2.1.1. často se s ním hádají

1.5.2.2. důsledek toho, že byl Alois 3 roky ve vězení?

1.5.3. vniknou Rudolfovi na pozemek za účelem prohlédnutí si skútru na zahradě

1.5.3.1. dostanou se s Rudolfem do konfliktu

1.5.3.1.1. ten na ně vytahuje zbraň

2. Hlavní myšlenky

2.1. Strach z nově příchozích

2.1.1. Gustav

2.1.1.1. reakce

2.1.1.1.1. vyvolávání strachu vůči nově příchozím?

2.2. Přestěhování ubytovny

2.2.1. Cyril

2.2.1.1. zasazení se o zlepšení podmínek ubytovaných

2.2.1.1.1. přestěhování ubytovny do vilové čtvrti

2.3. ublížení na zdraví

2.3.1. Rudolf

2.3.1.1. postřelení člověka

2.3.1.1.1. Alois

2.3.1.1.2. strach o vlastní život

2.3.1.2. Vyhrožování střelnou zbraní

2.3.1.2.1. chránil svůj život a pozemek

2.3.1.2.2. Na pozemek mu vnikli lidé co mu vyhrožovali smrtí

2.4. Vyhrožování

2.4.1. Karel (a jeho parta)

2.4.1.1. vzrušené výměny názorů s Rudolfem

2.4.1.1.1. vyhrožování smrtí Rudolfovi

3. Závěry

3.1. Morální hledisko

3.1.1. nelze říci, kdo se choval a zachoval úplně nejlépe

3.1.1.1. nelze sestavit pomyslný žebříček od nejlepšího po nejhoršího

3.1.1.1.1. nikdy se neshodnou všichni - každý má jiný názor a vnímá věci jinak

3.2. právní hledisko(bereme v potaz jen současnou situaci)

3.2.1. Alois

3.2.1.1. nejprve snaha o vyřešení konfliktu Rudolfa a Karla (a jeho kamarádů) v klidu

3.2.1.1.1. nepodařilo se

3.2.2. Gustav

3.2.2.1. pod svou záminkou ochrany rodiny a svého majetku se bránil v právních mezích

3.2.2.1.1. ničeho protiprávního se nedopustil

3.2.3. Cyril

3.2.3.1. očerňovací kampaň proti Gustavovi

3.2.3.1.1. pokud nepravdivá, dopouští se pomluvy

3.2.4. Rudolf

3.2.4.1. držení neregistrované zbraně

3.2.4.1.1. vyhrožování s ní mladistvým chlapcům, kteří vnikli neprávem na jeho pozemek

3.2.4.1.2. Postřelení Aloise do nohy když taky vniká na jeho pozemek (za účelem záchrany syna)

3.2.5. Karel

3.2.5.1. Neoprávněné vniknutí na cizí pozemek

3.2.5.1.1. vyhrožování podříznutím - Nebezpečné vyhrožování

3.2.5.2. není plnoletý