Інформаційні системи та технології в обліку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні системи та технології в обліку by Mind Map: Інформаційні системи та технології в обліку

1. Сфери застосування інформаційних систем:

1.1. *управління підприємством, установою;

1.2. *наука, дослідження, експеримент;

1.3. *освіта;

1.4. *проектування.

2. Види інформаційних систем:

2.1. *персональні комп'ютерні системи;

2.2. *локально-цільові;

2.3. *внутрішньовідомчі (корпоративні);

2.4. *регіональні і міжрегіональні;

2.5. *бази даних;

2.6. *загальнодержавні системи;

2.7. *міждержавні.

3. Системи та технології в обліку надають обліковцю:

3.1. *інформаційне забезпечення;

3.1.1. - методичні та інструктивні документи

3.1.2. - єдина система класифікації та кодів

3.1.3. - інформаційні повідомлення

3.1.4. - інформаційні масиви

3.1.5. -бази даних

3.1.5.1. *Дінай

3.1.5.2. *Interbase

3.1.5.3. *Sybase

3.2. *програмне забезпечення;

3.2.1. для формування та подання звітності

3.2.1.1. -M.E.Doc

3.2.1.2. -АРТ-звіт

3.2.1.3. -SONATA

3.2.2. для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

3.2.2.1. -1С:Бухгалтерія

3.2.2.2. -Парус

3.2.2.3. -ІС ПРО

3.2.2.4. -Галактика

3.2.2.5. -MASTER: Бухгалтерія

3.3. *технічне забезпечення;

3.3.1. - обчислювальна техніка

3.3.2. - засоби передачі та обміну даними

3.3.3. - мережеве обладнання

3.3.4. - засоби мультимедіа

3.4. *правове забезпечення;

3.4.1. - норми та нормативні акти

4. Класифікація інформаційних систем

4.1. *за сферою функціонування

4.1.1. -ІСО промислових підприємств

4.1.2. -ІСО підприємств транспорту

4.1.3. -ІСО бюджетних організацій

4.1.4. -ІСО підприємств зв’язку

4.1.5. -ІСО підприємств сільського господарства

4.2. *за рівнем управління

4.2.1. -галузеві ІСО

4.2.2. -територіальні ІСО

4.2.3. -корпоративні ІСО

4.3. *за ступенем охоплення завдань обліку, контролю та аудиту

4.3.1. -комплексну автоматизацію обліку, контролю та аудиту, пов’я­зану з іншими автоматизованими інформаційними системами

4.3.2. -автоматизацію окремих комплексів задач (окремих ділянок обліку)

4.3.3. -автоматизацію окремих задач обліку, контролю та аудиту

4.4. *за типом інтерфейсу користувача

4.4.1. -пакетні

4.4.2. -діалогові

4.4.3. -мережеві

4.5. *за способом передавання інформації

4.5.1. -локальні

4.5.2. -багаторівневі

4.5.3. -інтегровані

4.5.4. -розподільчі