Zaman Gelap 476M-1050M

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zaman Gelap 476M-1050M by Mind Map: Zaman Gelap  476M-1050M

1. Ciri-ciri

1.1. Politik

1.1.1. Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan atau pentadbiran wilayah musnah

1.1.2. Berlaku huru-hara

1.1.3. Kemunculan golongan Baron (tuan tanah)

1.1.3.1. Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah

1.1.3.2. Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja

1.1.3.3. Petani membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah

1.1.3.4. Jika tidak mampu , mereka terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan tanah

1.1.3.5. Petani terpaksa menjadi hamba kepada tuan tanah

1.1.4. Pembentukan sistem feudal

1.2. Ekonomi

1.2.1. Kegiatan ekonomi terhad

1.2.1.1. Perniagaan secara kecil-kecilan

1.2.2. Perdagangan diganggu orang-orang Gasar seperti Viking dan Magyar

1.2.2.1. Orang Eropah tidah berdagang ke Timur Jauh

1.2.2.2. Perdagangan di kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam

1.2.2.3. Masyarakat Eropah menumpukan kepada kegiatan pertanian

1.2.2.4. Penggunaan mata wang yang terhad

1.2.3. Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan

1.2.4. Perniagaan menerusi sistem tukar barang

1.3. Sosial

1.3.1. Sifat gereja yang mengongkong / memiliki kuasa / hartanah

1.3.2. Gereja memberi fokus kepada kegiatan amalan agama / keakhiratan

1.3.3. Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan

1.3.4. Kemerosotan kehidupan perbandaran

2. Kemerosotan ilmu

2.1. Eropah mengalami kemerosotan ilmu pengetahuan, perdagangan dan perbandaran.

2.2. Ketika ini tiada pusat pentadbiran yang berkesan

2.3. Dunia Islam pada masa ini sangat mantap, oleh itu Eropah mengamil ilmu daripada dunia Islam

2.4. Pada masa ini, empayar Rom Barat (kuasa pusat) runtuhm maka muncullah golongan baron (tuan tanah)

3. Peranan tokoh

3.1. Kedudukan gereja yang diketuai oleh pope

3.1.1. Golongan gereja menawarkan jalan penyelesaian kepada masalah dosa itu dengan menjual sijil indulgence.

3.1.1.1. Mereka mengatakan jika anda telah melakukan dosa, anda harus membeli sijil ini supaya anda diampunkan.

3.1.1.2. Orang awam yang takut akan dosa yang telah dilakukan dengan secara tidak rela membeli sijil ini.

3.1.2. Gereja amat berkuasa untuk mengaut keuntungan

3.1.2.1. Kegiatan gereja berfokuskan amalan agama dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja

3.1.2.2. Pihak gereja sangat rapat dengan golongan pemerintah dan ini memberi kuasa kepada pihak gereja untuk bertindak sesuka hati.

3.1.2.3. Gereja mengongkong kehidupan masyarakat

3.2. Martin Luther

3.2.1. Menentang penjualan sijil indulgence

3.2.2. Titik kelahiran semula Eropah

3.2.2.1. Menubuhkan Gerakan Reformasi

3.2.2.2. Satu aliran baru tertubuh dalam ajaran agama Kristian iaitu golongan Protestant yang bersesuaian dengan gerakan ini yang diambil daripada perkataan "protes".

4. Contoh Filem

4.1. The Dark Ages (2007)

4.2. The Dark Ages: The Sacking of Rome

4.3. The Dark Ages (Documentary)

5. Teknologi utama

5.1. 'Carruca, The Heavy Plough'

5.1.1. Pertama digunakan pada 500M.

5.1.2. Pengubahsuaian bajak mouldboard yang sedia ada.

5.2. 'Tidal Mills'

5.2.1. Pertama kali digunakan pada 787M.

5.2.2. Sejenis khas kilang air yang didorong oleh kenaikan dan penurunan pasang surut

5.2.3. Boleh digunakan di bahagian muara sungai yang dibuat ke dalam takungan.

5.3. 'Qanat'

5.3.1. Sebuah laluan bawah tanah yang digunakan untuk bidang air, tanaman, dan menyediakan air minuman.

5.3.2. Pada mulanya dijumpai di kawasan tengah timur dan masih digunakan hari ini di tempat di mana permukaan air sukar dicari.

5.4. 'Crop rotation'

5.4.1. Sistem ini termasuk tanaman petani dibahagikan kepada dua tanaman berasingan.

5.4.2. Satu bidang akan menanam tanaman manakala yang lain dibenarkan berbaring tidak digunakan dan digunakan untuk memberi makan ternakan dan mendapatkan semula nutrien yang hilang.

5.4.3. Setiap tahun, kedua-dua bidang akan beralih untuk memastikan bidang tidak menjadi kekurangan nutrien.