Chiến dịch marketing tiệc tất niên - MENU24H

huy hải

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chiến dịch marketing tiệc tất niên - MENU24H by Mind Map: Chiến dịch marketing tiệc tất niên - MENU24H

1. lên nội dung thay thế bài hiện tại

1.1. Khuyến khích đặt trước 1 tháng dành cho công ty

1.1.1. Nhận tất niên từ 5 bàn

1.1.1.1. 5 bàn KHUYẾN MÃI 5% tổng thực đơn

1.1.1.2. Tổng thực đơn 20 triệu được giảm 5%

1.2. Khuyến mãi ngày thường

1.2.1. Bia heniken trên 15 triệu

1.2.2. 2 thùng heniken trên 20 triệu

1.3. Ngày thường từ thứ 2, thứ 3 hàng tuần

1.3.1. Tổng giá trị thực đơn 15 triệu tiger

1.3.2. Tổng thực đơn trên 20 triệu tặng 2 thùng tiger

2. baner chương trình

2.1. 2 baner trang con

2.1.1. 1 baner trên ảnh đại diện

2.1.2. 1 baner dọc bên phải trang con

2.2. 3 baner trang chủ

2.2.1. 1 baner trên slider

2.2.2. 1 baner dưới bản dowload menu

2.2.3. 1 baner dưới footer

2.3. Người hỗ trợ đã có