Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Identitet by Mind Map: Identitet

1. kerneidentitet

2. identitet fire niveauer

3. Socialisering

3.1. primære socilalisering er ens forældres opdragelse på dig

3.2. den sekundære er den opdragelse er den man får fra sine venner fx man lærer hvordan man opfører sig sammen med... uskrevne regler

4. Roller/rolleforventninger

4.1. en rolle er den måde du opfører dig på afhængig af hvem du er sammen med fx hvis du er sammen med dine bedsteforældre er man meget høflig og hvis du er sammen med dine venner er man mere kæk og sej

4.2. rolleforventninger er den forventning folk har til dig igen afhængig af hvem du er sammen med fx til fest forventer venner at man er på og vild i det men for ældre forventer måske at man er høflig og ikke drikker alt for meget

5. Rollekonflikter

6. Kønsroller

7. Identitetpå internettet

8. Sociale medier