Ақпараттық коммуникативтік технологияны пайдаланудың тиімділігі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ақпараттық коммуникативтік технологияны пайдаланудың тиімділігі by Mind Map: Ақпараттық коммуникативтік технологияны пайдаланудың тиімділігі

1. ХХІ ғасыр - бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттіліне мұқият қарайтын дәуір.

2. Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық - коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Осы орайда келешек қоғамымыздың мүшелері - жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру қоғамның алдында тұрған ең басты міндет.

3. ақпараттық коммуникативті технолгияның құралдарын құру үрдісінде көптеген білім беру бағыттары мен оқу пәндері бойынша мультимедиалық энциклопедиялар жасалған. Оқытудың жаңа әдістерін пайдалана отырып, оқу үрдісін ұйымдастыру мүмкіндігін беретін ойындық ситуациялық тренажерлар және мультимедиалық оқыту жүйелері құрастырылған.

4. Оқу жүйесіндегі ақпараттық технологиялар (АТ) - компьютерный центр техники ментылық құралдардың көмегімен оқушыға ақпаратты дайындауды және беруді жүзеге асыратын процесс. Оқу жүйесіндегі ақпараттық технологияларда ақпаратты беріп үйренуде екі нәрсені бөліп айтуға болады: техникалық құралдар, оған компьютерный компьютер, байланыс жолы, және әртүрлі жүктеме бойынша берілетін программалық құралдар (ПҚ).

5. Ақпараттық - коммуникативтія технология электрондық есптеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникативтік байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді.

6. Ақпараттық - коммуникативтік технологияны пайдалану жөніндегі қызметтің мақсаты: үйренушінің шығармашылық әлеуметін дамыту; коммуникативтік әрекеттерге қабілетті болуды дамыту; сараптамалық - зерттеу қызметі дағдыларын дамыту; oқу қызметі мәдениетін дамыту; оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін қарқындандыру, оның тиімділігі мен сапасын арттыру; қазіргі қоғамның ақпараттануымен байланысты пайда болатын әлеуметтік тапсырысты өткізуу.

7. Қорыта айтқанда, әр технологияны тиімді пайдалану арқылы белгілі бір жетістікке жете аламыз. Жасалып отырған зерттеудің практикалы құндылығы туралы айтар болсақ, жұмыста қолданып отырған нәтижелерді жалпы білім беретін орындарында әр оқытушы ағылшын тілі сабағында қолдана алады. Келешегі жарқын, болашағынан үлкен үміт күттіретін, бәсекеге қабілетті мамандар даярлау үшін сапалы білім беру жүйесін ізгілендіру, білім саласында инновациялық технологияларды тиімді қолдану қазіргі заман талабы болып отыр