Pembelajaran Aplikasi Media Interaktif Perumpamaan Melayu untuk calon UPSR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pembelajaran Aplikasi Media Interaktif Perumpamaan Melayu untuk calon UPSR by Mind Map: Pembelajaran Aplikasi Media Interaktif Perumpamaan Melayu untuk calon UPSR

1. 1. Pengenalan

1.1. 1. Definisi perumpamaan

1.2. 2. Isu

1.3. 3. Golongan sasaran

2. 2. Objektif

2.1. 1. Mendedahkan calon UPSR tentang perumpamaan Melayu.

2.2. 2. Memastikan calon UPSR dapat mengenalpasti dan memahami perumpamaan Melayu dengan baik.

2.3. 3. Memastikan calon UPSR menggunakan perumpamaan Melayu dengan baik.

3. 3. Jenis-jenis perumpamaan

3.1. 1. Perumpamaan tubuh badan manusia

3.2. 2. Perumpamaan flora dan fauna

3.3. 3. Perumpamaan makanan

3.4. 4. Perumpamaan objek

4. 4. Kelebihan

4.1. 1. Memboleh pelajar memahami perumpamaan Melayu dengan kaedah yang lebih menyeronokkan.

4.2. 2. Meningkatkan minat pelajar untuk menggunakan perumpamaan Melayu dalam kehidupan seharian.

4.3. 3. Pembelalajaran disertakan dengan gambar dan animasi yang menarik.

5. 5. Ciri-ciri perumpamaan Melayu.

5.1. 1. Bersifat pendek dan ringkas.

5.2. 2. Menggunakan perkataan perbandinan iaitu "seperti", "bagai", dan "laksana".