TỐ HỮU(1920-2002)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TỐ HỮU(1920-2002) by Mind Map: TỐ HỮU(1920-2002)

1. Vài nét về tiểu sử

1.1. Quê quán

1.1.1. Tỉnh Thừa Thiên-Huế

1.2. Gia đình

1.2.1. Gia đình nhà Nho nghèo

1.2.2. Bố, mẹ đều rất thích văn học dân gian

1.3. Bản thân Tố Hữu

1.3.1. Sớm giác ngộ lí tưởng cách mạng(8-1938)

1.3.2. Bị bắt và đi tù(1939-1946)

1.3.3. Vượt ngục và hoạt động cách mạng

1.3.4. Sau cách mạng, Tố Hữu giữ nhiều chức vụ quan trọng

2. Đường cách mạng, đường thơ

2.1. Từ ấy(1937-1946)

2.1.1. Máu lửa

2.1.1.1. Gồm 27 bài thơ

2.1.1.2. Sáng tác trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ

2.1.1.3. Tâm sự của người thanh niên đang "băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời"

2.1.1.4. Niềm cảm thông sâu sắc với cuộc sống của những người nghèo khổ trong xã hội song song với khơi dậy ý chí, niềm tin vào tương lai ở họ.

2.1.2. Xiềng xích

2.1.2.1. Gồm 30 bài thơ

2.1.2.2. Sáng tác trong các nhà lao lớn ở Trung Bộ, Tây Nguyên

2.1.2.3. Thể hiện tâm sự của người trẻ yêu đời, yêu tự do và ý chí kiên cường của người chiến sĩ ngay trong nhà tù.

2.1.3. Giải phóng

2.1.3.1. Gồm 14 bài thơ

2.1.3.2. Sáng tác từ khi tác giả vượt ngục đến những ngày đầu giải phóng dân tộc

2.1.3.3. Nồng nhiệt ca ngợi thắng lợi của cách mạng, nền độc lập, tự do của Tổ quốc khẳng định niềm tin vững chắc vào chế độ mới

2.2. Việt Bắc(1946-1954)

2.2.1. Năm 1954, tập thơ được in với 24 bài, trong những lần in sau được bổ sung thêm 4 bài

2.2.2. Sáng tác trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp

2.2.3. Tập thơ là tiếng ca hùng tráng, thiết tha về cuộc kháng chiến chống Pháp và những con người kháng chiến

2.2.4. Tập thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ cùng những chiến thắng hào hùng của dân tộc

2.3. Gió lộng(1955-1961)

2.3.1. Gồm 25 bài

2.3.2. Sáng tác khi miền Bắc đang xây dựng xã hội chủ nghĩa- miền Nam đang kháng chiến chống Mỹ

2.3.3. Tập thơ thể hiện cuộc sống tràn đầy sức sống, niềm vui ở miền Bắc và tình cảm sâu nặng với miền Nam ruột thịt

2.4. Ra trận (1962-1971) và Máu và hoa (1972-1977)

2.4.1. Sáng tác trong 10 năm chống Mỹ

2.4.2. Ra trận

2.4.2.1. Gồm 31 bài

2.4.2.2. Bản hùng ca về"Miền Nam trong lửa đạn sáng ngời'

2.4.3. Máu và hoa

2.4.3.1. Gồm 13 bài

2.4.3.2. Ghi lại một chặng đường đầy gian khổ, khẳng định sức mạnh của con người Việt Nam mới

2.5. Một tiếng đờn(1992) và Ta với ta(1999)

2.5.1. Một tiếng đờn

2.5.1.1. Gồm 72 bài

2.5.2. Ta với ta

2.5.2.1. Gồm 39 bài

2.5.3. -Là những tâm tư, trăn trở trong thời bình -Niềm tin kiên định vào lí tưởng, con đường cách mạng và chữ "nhân" trong mỗi hồn người

3. Phong cách thơ Tố Hữu

3.1. Về nội dung

3.1.1. Thơ Tố Hữu thường có khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn

3.1.2. Mang đậm tính sử thi, gắn liền với sự kiện lịch sử dân tộc

3.1.3. Mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc

3.1.4. Hồn thơ luôn hướng đến cái chung

3.1.5. Phản ánh hiện thực đời sống dân tộc bằng sự gắn bó khăn khít với đạo lí từ ngàn xưa. Thơ Tố Hữu làm giàu và nhuộm sắc cho những tình cảm, đạo đức, truyền thống

3.2. Về nghệ thuật

3.2.1. Về thể thơ

3.2.1.1. Tiếp thu tinh hoa của phong trào Thơ mới, thơ ca thế giới cổ điển và hiện đại

3.2.2. Về ngôn ngữ

3.2.2.1. Sử dụng từ ngữ và cách nói quen thuộc

3.2.2.2. Sở trường trong việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh ướt lệ, ví von có tính truyền thống

3.2.3. Nhạc điệu

3.2.3.1. Cách tạo nhạc điệu phát huy cao độ tính nhạc phong phú của Tiếng Việt, có biệt tài sử dụng từ láy cùng vần, phối thanh ngắt nhịp