Інтерактивні методи навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інтерактивні методи навчання by Mind Map: Інтерактивні методи навчання

1. Інтерактивні технології кооперативного навчання

1.1. Робота в парах

1.2. Робота в малих групах

1.3. Карусель

1.4. Акваріум

2. Технології колективно-групового навчання

2.1. Мікрофон

2.2. Незакінчене речення

2.3. Мозковий штурм

3. Технології ситуативного моделювання

3.1. Імітаційні ігри

3.2. Громадські слухання

3.3. Розігрування ситуації за ролями

4. Технології опрацювання дискусійних питань

4.1. Метод Прес

4.2. Займи позицію

4.3. Дискусія