กลศาสตร์1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กลศาสตร์1 by Mind Map: กลศาสตร์1

1. การหมุน

1.1. โมเมนต์ความเฉื่อย

1.2. การเคลื่อนที่แบบหมุน

1.3. ทอร์ค์

1.4. พลังงานจลน์การหมุน

1.5. โมเมนตัมเชิงมุม

2. แรง

2.1. โมเมนต์

2.2. แรงกระทำต่อวัตถุ

2.2.1. แรงเสียดทาน f

2.2.2. แรงปฏิกิริยา N

2.2.3. แรงดึงเชือก T

2.3. แรงดึงดูดระหว่างมวล

2.4. แรงของสปริง

2.5. แรงบนพื้นเอียง

2.6. กฎของนิวตัน

2.6.1. กฎความเฉื่อย

2.6.2. กฎความเร่ง

2.6.3. แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา

3. งานและพลังงาน

3.1. พลังงานต่างๆ

3.2. กฎทรงพลังงาน

3.3. กำลังงาน

4. การเคลื่อนที่

5. โมเมนตัม

5.1. การดล

5.2. การชน