Revolució Industrial

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Revolució Industrial by Mind Map: Revolució Industrial

1. El procés

1.1. Fi Antic Règim

1.1.1. Societat

1.1.1.1. Canvis socials drets i deures

1.1.1.2. Fi Societat Estamental

1.1.1.3. Creixement econòmic Bueguesia

1.1.2. Economia:

1.1.2.1. Es desenvolupa el comerç i els mercats

1.1.2.1.1. Apareix els "diners" com a forma de pagamant

1.1.3. Ciutats

1.1.3.1. Passen a ser els llocs més importants

1.1.3.1.1. Evolucionen els mercats

1.1.3.1.2. Gran concentració de diners

1.1.4. Pensaments polítics i científics

1.1.4.1. John Locke

1.1.4.1.1. Pensaments liberalistes

1.1.4.1.2. Fomentar educació

1.1.4.2. Isaac Newton

1.1.4.2.1. Llei de gravitació universal i lleis de moviment. Les lleis de moviments és el principi de la mecànica clàssica

1.1.5. Educació i govern

1.1.5.1. Educació pública

1.1.5.1.1. La gent aprèn a llegir i a escriure, i eviten estafes per la gent que ven productes.

1.1.5.2. Avanç coneixement humà

1.1.5.2.1. Creació enciclopèdia

1.1.5.2.2. Principis mecànica

1.1.5.2.3. Cultura burguesa

1.1.5.3. Principi del capitalisme

1.2. Descobriment màquina de vapor

1.2.1. Increment econòmic

1.2.1.1. Comença a haver una desigualtat econòmica considerable.

1.2.2. Treball al camp

1.2.2.1. Es passa gana.

1.2.2.2. Treball molt dur

1.2.2.3. Poca higiene

1.2.2.4. Augment malalties.

1.2.3. Ferrocarril i locomotora.

1.2.3.1. Augmenta la velocitat de producció gràcies a que els productes arriben més ràpids.

1.2.3.2. Es consumeix més carbó.

1.2.3.3. Comença la mineria.

1.2.4. Colònies tèxtils.

1.2.4.1. La gent va a viure a les colònies.

1.2.4.2. Els amos de les fàbriques es fan molt rics.

1.2.4.3. Es crea tot tipus de serveis per a que la gent no surti de la colònia ( escola, mercat, barberia, carnisseria, església... ).

1.2.4.4. Es creen les primeres " mutues " per als accidents.

1.2.5. Fàbriques tèxtils

1.2.5.1. La gent treballa moltes hores i desde molt joves.

1.2.5.2. Els telers evolucionen

1.2.5.3. Comencen a utilitzar algunes energies renovables: Energia hidràulica.

2. Treballadors més importants fàbriques tèxtils

2.1. Teixidor

2.1.1. El més comú

2.1.2. Les seves responsabilitats

2.1.2.1. Conèixer el funcionament i les parts d'un teler, per posteriorment utilitzar-ho.

2.1.2.2. Tenir una quantitat concreta de productes acabats al final del dia.

2.2. Contable

2.2.1. Molta responsabilitat gestió econòmica

2.2.2. Les seves responsabilitats

2.2.2.1. Calcular i medir la quantitat de diners i de beneficis

2.2.2.2. Conèixer molt bé el preu dels productes necessaris per a la fàbrica i comprar-los de manera que hi hagi benefici econòmic amb els productes que posteriorment es fabricaran

2.3. Comandament i gestió fàbriques

2.3.1. Amo

2.3.1.1. El més important

2.3.2. Les seves responsabilitats

2.3.2.1. Contractar gent de confiança per gestions importants dels diners i la fàbrica

2.3.2.2. Crear i mantenir una colònia

2.3.2.3. Proporcionar una vivenda als treballadors

2.3.2.4. Contractar als treballadors dels oficis de les colònies

2.4. Director de la fàbrica

2.4.1. Càrrec més important per sota l'amo

2.4.2. Les seves responsabilitats:

2.4.2.1. Dirigir als treballadors de les fàbriques

2.4.2.2. Portaveu de l'amo de la fàbrica

2.5. Contramestres

2.5.1. Dirigeix i vigila als obrers

2.5.2. Les seves responsabilitats:

2.5.2.1. Vigilar que tothom faci la seva feina

2.5.2.2. Configurar teler