Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Leerplan INF 2011/039 by Mind Map: Leerplan INF 2011/039
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Leerplan INF 2011/039

Comp 1: Op een probleemoplossende manier met toepassingsprogramma's werken

1. Verschillende modaliteiten van een pakket functioneel exploreren

2. Bij de oplossing van een probleem systematisch een aantal stappen doorlopen

Comp 2: Bronnen veilig, gericht en efficiënt exploreren en interpreteren

1. Gericht en efficiënt zoeken op het Internet

2. Kritisch omgaan met gevonden informatie

3. Concept en maatschappelijke impact van een gegevensbank kennen

Comp 3: Verwerkte gegevens doelgericht voorstellen

1. Basisregels voor een goede presentatie toepassen

2. Functioneel een presentatie opstellen

Comp 4: Multimediaal materiaal aanpassen, hanteren en integreren

Comp 5: Veilig en functioneel gegevens raadplegen en uitwisselen

1. Goede schijfhygiëne hanteren

2. Digitale gegevens voorbereiden om uit te wisselen

3. Gegevens delen via een netwerk

4. Risico's van een netwerk verbonden met Internet toelichten. Een netwerk beveiligen

5. Online samenwerken aan bestanden

Comp 6: Hard- en software efficiënt beoordelen ifv het gebruik

Comp 7: Een document doeltreffend structureren en opmaken

1. Teken - alineaopmaak binnen stijlen toepassen

2. Objecten invoegen en doeltreffend aanpassen

3. Een document efficiënt samenstellen

Comp 8: Een rekenblad doelgericht gebruiken

1. Werkmap en werkblad efficiënt gebruiken en opmaken

2. Een werkmap of werkblad voorzien van de nodige formules

3. Een werkblad doelgericht presenteren

Comp 9: Algoritmisch denken

1. Inzien wat een algoritme is. Verschil tussen algoritme en programma kennen

2. Probleemstelling omzetten in werkend programma. Verschillende controlestructuren kennen en gebruiken