Leerplan INF 2011/039

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Leerplan INF 2011/039 by Mind Map: Leerplan INF 2011/039

1. Comp 1: Op een probleemoplossende manier met toepassingsprogramma's werken

1.1. 1. Verschillende modaliteiten van een pakket functioneel exploreren

1.2. 2. Bij de oplossing van een probleem systematisch een aantal stappen doorlopen

2. Comp 2: Bronnen veilig, gericht en efficiënt exploreren en interpreteren

2.1. 1. Gericht en efficiënt zoeken op het Internet

2.2. 2. Kritisch omgaan met gevonden informatie

2.3. 3. Concept en maatschappelijke impact van een gegevensbank kennen

3. Comp 3: Verwerkte gegevens doelgericht voorstellen

3.1. 1. Basisregels voor een goede presentatie toepassen

3.2. 2. Functioneel een presentatie opstellen

4. Comp 4: Multimediaal materiaal aanpassen, hanteren en integreren

5. Comp 5: Veilig en functioneel gegevens raadplegen en uitwisselen

5.1. 1. Goede schijfhygiëne hanteren

5.2. 2. Digitale gegevens voorbereiden om uit te wisselen

5.3. 3. Gegevens delen via een netwerk

5.4. 4. Risico's van een netwerk verbonden met Internet toelichten. Een netwerk beveiligen

5.5. 5. Online samenwerken aan bestanden

6. Comp 6: Hard- en software efficiënt beoordelen ifv het gebruik

7. Comp 7: Een document doeltreffend structureren en opmaken

7.1. 1. Teken - alineaopmaak binnen stijlen toepassen

7.2. 2. Objecten invoegen en doeltreffend aanpassen

7.3. 3. Een document efficiënt samenstellen

8. Comp 8: Een rekenblad doelgericht gebruiken

8.1. 1. Werkmap en werkblad efficiënt gebruiken en opmaken

8.2. 2. Een werkmap of werkblad voorzien van de nodige formules

8.3. 3. Een werkblad doelgericht presenteren

9. Comp 9: Algoritmisch denken

9.1. 1. Inzien wat een algoritme is. Verschil tussen algoritme en programma kennen

9.2. 2. Probleemstelling omzetten in werkend programma. Verschillende controlestructuren kennen en gebruiken