Способи творення прикметників

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Способи творення прикметників by Mind Map: Способи творення прикметників

1. Якісні

1.1. Префікси:

1.1.1. недорогий, прадавній, завеликий

1.2. Суфікси, що надають прикметникам нових відтінків у значенні

1.2.1. білявий, чорненький, злющий, здоровенний

1.3. Суфікси, що надають прикметникам нового значення

1.3.1. жилавий, зубастий, язикатий, холодний, колючий

2. Відносні

2.1. Префікси

2.1.1. беззахисний, праісторичний, трансатлантичний

2.2. Суфікси –ськ-, -цьк-, -зьк-, -ан-(-ян-), -ов-, -ев-, -н-

2.2.1. батьківський, паризький, гречаний, дубовий, рожевий, срібний

2.3. Префікси: не-, без-, над-, до- і суфікси –н-, -ов-, -альн-, -к-

2.3.1. невимовний, безмежний, понадстроковий

3. Присвійні

3.1. Суфікси –ин-(-їн-) – для утворення прикметників від іменників І відміни та іменника мати

3.1.1. сестрин, Миколин, материн, Надіїн

3.2. Суфікси –ин-(-їн-), -н, -ач-(-яч-) для творення прикметників від назв тварин: левиний, котячий, солов’їний

3.2.1. левиний, котячий, солов’їний

3.3. Нульовий суфікс

3.3.1. вовчий заячий ведмежий

3.4. Суфікси –ів-(-їв-), -ов-, -ев-(-єв-) для творення прикметників від іменників ІІ відміни

3.4.1. левиний, котячий, солов’їний