Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

1.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

1.2. Консультування педагогів

1.3. Формування психологічної готовності педагогів до роботи з дітьми з ООП

2. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

2.1. Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

2.2. Консультування педагогів

3. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя

3.1. Участь в розробці індивідуального плану дитини

3.2. Консультування педагогів

3.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

4. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

4.1. Здійснюють консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвивальну, аналітичну, прогностичну, просвітницьку діяльність.

5. Професійне співробітництво психолога і логопеда

5.1. Оцінювання рівня психічного та мовленнєвого рівня дитини та узгодження отриманих результатів

5.2. участь у складанні та реалізації індивідуального плану навчання дитини з ООП

5.3. планування та проведення спільних корекційних занять

5.4. проведення консультацій з питання аспектів розвитку дитини

6. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

6.1. Здійснення навчально-виховного процесу

6.2. Проведення спеціальних корекційних занять

6.3. Психолого педагогічне вивчення особливостей розвитку дитини з ООП

7. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

7.1. Обговорювати та прогнозувати очікуванні результати

7.2. обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати

7.3. вносити необхідні зміни до планів уроку