Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ZDRAVLJE by Mind Map: ZDRAVLJE

1. VODA - UVJET ŽIVOTA

1.1. SVOJSTVA VODE

1.2. KRUŽENJE VODE U PRIRODI

1.3. UTJECAJ ČOVJEKA - ONEČIŠĆENJE

1.4. ČUVANJE VODE

1.5. POTROŠNJA VODE

2. 1.RAZRED

2.1. OSOBNA ČISTOĆA

2.2. PREHRANA I BOLESTI

2.2.1. PRAVILNA PREHRANA

2.2.2. ZAŠTITA OD BOLESTI

2.2.3. OČUVANJE ZDRAVLJA

2.2.4. LIJEČENJE I CIJEPLJENJE

2.3. ČISTOĆA OKOLIŠA

2.3.1. UTJECAJ ČKOVJEKA

2.3.2. PREDMET, PROSTOR, OKOLIŠ

3. 2.RAZRED

3.1. ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA

3.1.1. UTJECAJ ČOVJEKA NA OKOLIŠ

3.1.2. RAZVRSTAVANJE OTPADA

3.2. HIGIJENA I BOLESTI

3.2.1. ZDRAVLJE I BOLESTI

3.2.2. HIGIJENSKE NAVIKE

3.2.3. BAVLJENJE SPORTOM

3.3. PREHRANA

3.3.1. ZDRAVE NAMIRNICE

3.3.2. RAZNOLIKA PREHRANA

3.4. ZDRAVSTVENE USTANOVE

3.4.1. ZDRAVSTVENI DJELATNICI

3.4.2. TELEFONSKI BROJEVI 112

3.4.2.1. HITNA 194

3.4.2.2. POLICIJA 192

3.4.2.3. VATROGASCI 193

4. 3.RAZRED

4.1. VODA

4.1.1. VAŽNOST VODE ZA ŽIVOT:

4.1.1.1. BILJAKA

4.1.1.2. ŽIVOTINJA

4.1.1.3. LJUDI

4.1.2. ČISTA I PITKA VODA

4.1.3. ONEČIŠĆENJE VODE

4.1.4. POTROŠNJA VODE

4.2. KVALITETA OKOLIŠA I GOSPODARSTVO

4.2.1. DJELATNOST LJUDI I UTJECAJ NA OKOLIŠ

4.2.2. ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA

4.2.3. MJERE ZAŠTITE

4.2.4. ZAKONOM ZAŠTIĆENE BILJKE I ŽIVOTINJE

4.3. BOLESTI

4.3.1. OSOBNO ZDRAVLJE

4.3.2. ZARAZNE BOLESTI

4.3.3. PRIJENOS ZARAZNIH BOLESTI

4.3.3.1. SLINA

4.3.3.2. KRV

4.3.3.3. DODIR

4.3.4. LIJEČENJE

4.3.5. PREPOZNAVANJE ZLOSTAVLJANJA

5. 4.RAZRED

5.1. ZRAK - UVJET ŽIVOTA

5.1.1. SVOJSTVA ZRAKA

5.1.2. ZRAK - POKUS

5.1.3. SASTAV ZRAKA

5.1.3.1. KISIK

5.1.3.2. DUŠIK

5.1.3.3. UGLJIKOV DIOKSID

5.1.4. VAŽNOST ZRAKA ZA ŽIVOT

5.1.5. ZAŠTITA OD ONEČIŠĆENJA

5.2. TLO - UVJET ŽIVOTA

5.2.1. VRSTE TLA

5.2.2. BOJA I IZGLED TLA

5.2.3. NAJPLODNIJE TLO (CRNICA)

5.2.4. VAŽNOST TLA ZA ŽIVOT

5.3. LJUDSKO TIJELO

5.3.1. DIJELOVI TIJELA

5.3.2. ORGANIZAM

5.3.3. ČUVANJE TIJELA OD ŠTETNIH UTJECAJA

5.3.4. ČUVANJE TIJELA OD OZLJEDA

5.4. MOJE TIJELO

5.4.1. PROMJENE NA TIJELU

5.4.2. PUBERTET

5.4.3. RAST I RAZVOJ

5.4.4. VAŽNOST PRAVILNE PREHRANE

5.4.5. VAŽNOST TJELESNE AKTIVNOSTI

5.4.6. ŠTETNOST OVISNOSTI

5.4.7. PREPOZNATI I PRIJAVITI ZLOSTAVLJANJE