Az irodalomtanítás és Pedagógusképzés.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Az irodalomtanítás és Pedagógusképzés. by Mind Map: Az irodalomtanítás és Pedagógusképzés.

1. 1970-es években, tantárgyi, és irodalomtankönyvekkel kapcsolatos reformok.

2. Egy ideologikus (politikai irányultságú) irodalomtanítási modellt ,egy semleges szövegközpontúbb strukturalista modellre.

3. KRITIKA

4. Kutatásba bevont országok: Németország, Anglia, Franciaország, Oroszország , Svédország, USA.

5. Kutatás tárgya: Melyik korosztály? Milyen módszerek, tankönyvek, eszközök? Milyen módon dolgozzák fel az irodalmi műveket?Hogyan mérik és értékelik a diákokat? Milyen munkaformákban dolgoznak? Milyen viszonyban vannak diákjaikkal?

6. Elméleti és empirikus kutatói módszerek.

7. Orosz modell: Kronologikus irodalomtanítás. Szerző központúság és a keletkezés idejének fontossága.

8. A nemzeti irodalom történetének bemutatása a fő cél. Az irodalomtankönyvek monografikus történeti teljességre törekvő munkák. Életrajzba ágyazott művek !

9. Francia modell:

10. Nyelvi és kommunikáció fejlesztés!

11. Amerikai modell: Ismeretközvetítő célok. Probléma megoldó, kreatív, elfogadó ,csoportmunkában helytálló diákok nevelése.

12. Nyelvi és kommunikáció fejlesztés! Szövegalkotás és a szövegértés fejlesztése! Kulturális-történeti ismeretekkel együtt!

13. Francia modell: Különböző munkafolyamatokon keresztül, szövegközpontú megközelítés. Illetve a szövegek más szövegekkel való összevetése.

14. A nemzeti irodalom bemutatása a fő cél.

15. Egy