Tema: Dannelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tema: Dannelse by Mind Map: Tema: Dannelse

1. Problemformulering:

1.1. "Hvordan kan større fokus på folkeskolen som en målbar enhed påvirke elevernes dannelse?"

2. Teoretiker

2.1. Jens Erik Kristiansen

2.1.1. Dannelse og mål i forbindelse m. formålsparagraffen (2013)

2.1.2. Inflation i dannelse?

2.1.2.1. "Der er gået inflation i dannelse"

2.2. Michel Foucault

2.2.1. Mål (magt i forbindelse med læseplaner)

2.3. Erasmus af Rotterdam

2.3.1. Dannelse (Dannelsesproces)

2.3.1.1. Systime

2.3.2. Menneskets vilje er fri

2.4. Grundtvig

2.4.1. Lys og liv (relevant i forhold til hele folkeskolens formål.)

3. Empiri

3.1. Reformen 2013

3.1.1. Fælles mål

3.1.2. Læseplaner

3.2. Pædagogik håndbogen

3.2.1. Dannelses begrebet

4. Konklusion

4.1. Det kan det således fordi eleverne bliver til et objekt af konkurrence staten, hvori der er stor fokus på uddannelse frem for "dannelse" osv.

4.1.1. Uddannelse = målbart

4.1.2. Dannelse = ikke målbart