Isiksus kui sotsiaalsete suhete looja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Isiksus kui sotsiaalsete suhete looja by Mind Map: Isiksus kui sotsiaalsete suhete looja

1. Saavutavad elus rohkem

2. Isiksusepsühholoogia

2.1. Psühhoanalüütiline lähenemine

2.2. seadumustepõhine käitumine

2.3. Käitumuslik lähenemine

2.4. Humanistlik lähenemine

3. Isikutaju

3.1. Mõjutavad faktorid

3.1.1. Välimus

3.1.2. Suhtlemisoskus

3.1.3. Füüsiline vorm

3.2. Esmamulje

3.3. Stereotüübid

3.4. Samastamine

3.5. Kaasaelamine

3.6. Ülekandmine

4. Enesehinnang

4.1. Kõrge

4.1.1. Optimistlik

4.1.2. Tulevad paremini toime erinevates olukordades

4.2. Madal

4.2.1. Erinevad raskused

4.2.2. Mõjutab negatiivselt inimest

4.2.3. Väärad arusaamad

5. Minapilt

5.1. Enesehinnang

5.1.1. madal

5.1.2. kõrge

5.1.3. ülikõrge

5.1.4. ülimadal

5.2. Kes mõjutab

5.2.1. Sõbrad

5.2.2. Pere

5.2.3. Koolikaaslased

5.2.4. Tuttavad

5.3. Mis mõjutab

5.3.1. Töö

5.3.2. Kool

5.3.3. Harjumused

5.3.4. Mälestused

5.3.5. Kogemused

6. Motivatsioon

6.1. Bioloogilised

6.1.1. Füsioloogilised

6.1.2. Psühholoogilised

6.2. Sotsiaalsed

6.3. Personaalne

6.4. Kui suur on?

7. Rollikäitumine

7.1. Ootused

7.2. Omandatud

7.3. Sotsiaalne