Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mendeley by Mind Map: Mendeley

1. Què és

1.1. Base de dades d'informació d'investigació

1.2. Gestor bibliogràfic i de text complet

1.3. Xarxa social acadèmica

1.4. Visualitzador de mètriques

1.5. Facilitador d'oportunitats de treball i finançament

2. Què haig de crear, descarregar i instal·lar

2.1. Compte gratuït de Mendeley

2.2. Mendeley desktop

2.3. Web importer

2.4. Extensió de Word / Libreoffice write

3. Menú principal web

3.1. Feed: notícies i novetats

3.2. Library: col·lecció de les nostres referències

3.3. Suggest: sugerències de publicacions relacionades amb la nostra temàtica

3.4. Stats: estadístiques de seguiment de publicacions, seguidors...

3.5. Groups: grups als que ens volem unir per seguir les seves publicacions

3.6. Data: repositori per a pujar dades de les nostres investigacions

3.7. Careers: directori amb ofertes de treball en tot el món

3.8. Search: cercador intern per a localitzar grups, persones i referències