Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kwasy by Mind Map: Kwasy

1. stężone bywają żrące

2. związki chemiczne, których cząsteczki złożone są z HnR

3. kwasy

3.1. tlenowe

3.1.1. R stanowi tlenek niemetalu

3.1.2. kwas fosforowy (V)

3.1.3. tlenek niemetalu połączony z wodą

3.1.4. kwas węglowy

3.2. beztlenowe

3.2.1. gazowe związki chemiczne rozpuszczone w wodzie

3.2.2. R stanowi sam niemetal

3.2.3. kwas chlorowodorowy

3.2.4. kwas siarkowodorowy

4. tlenki niemetali, które reagują z wodą to tlenki kwasowe

5. tlenki niemetali, które nie reagują z wodą to tlenki obojętne

6. wartościowość niemetalu

6.1. atomy O*2 - atomy H

6.1.1. HNO3

6.1.1.1. 3*2-1=(V)

7. roztwory kwasów BT i T powodują char. zmianę barwy wskaźników

8. właściwości kwasów

8.1. reagują z aktywnymi metalami

8.2. przewodzą prąd i dysocjują

8.3. na ogół są cieczami

8.4. zmieniają barwę niektórych wskaźników na czerwony

9. dysocjacja kwasów

9.1. HCl -> H+ Cl-

9.2. HnR ->nH+ + Rn-

9.2.1. rozpad cząsteczek na jony pod wpływem wody

10. Skala PH

10.1. odczyn zasadowy

10.1.1. więcej kationów wodoru niż anionów wodorotlenkowych

10.2. odczyn kwasowy

10.2.1. mniej kationów wodoru niż anionów wodorotlenkowych

10.3. odczyn obojętny

10.3.1. tyle samo kationów wodoru co anionów wodorotlenkowych

10.4. pH<7 od. kwasowy

10.5. pH>7 od. zasadowy

10.6. ph=7 od. obojętny

11. Zastosowanie

11.1. lutowanie

11.1.1. tworzywa sztuczne

11.2. materiały wybuchowe

11.3. środki piorące

11.3.1. farmaceutyka

12. Kwaśne opady

12.1. powstają w skutek reakcji tlenków siarki i azotu z parą wodną lub z wodą w glebie

12.2. zakwaszają wody

12.3. zamieranie roślin

12.4. choroby układu oddechowego

12.5. uszkadzanie metalowych konst.