Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. професійно-технічні навчальні заклади для молоді з особливостями психофізичного розвитку

2. Спеціальні навчальниі заклади інтернатного типу, призначених для професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації молодих інвалідів віком від 15 років. Професійно-технічні навчальні заклади загального типу у складі спеціальних груп або поодинці. Вищі навчальні заклади у складі спеціальних груп або поодинці.

3. Діти раннього і дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку виховуються в дошкільних навчальних закладах

4. ДНЗ компенсуючого типу ДНЗ комбінованого типу Будинки дитини Центр розвитку дитини, в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психічний розвиток, корекція психічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома Дошкільний навчальний заклад (ясла-садк) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років

5. Діти шкільного віку можуть отримувати освітні послуги у:

6. Спеціальній загальноосвітній школі (школі-інтернаті) I-III ступенів• для глухих дітей – I-III ступенів; • для дітей зі зниженим слухом – I-III ступенів; • для сліпих дітей – I-III ступенів; • для дітей зі зниженим зором – I-III ступенів; • для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – I-III ступенів; • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – I-II ступенів; • для дітей із затримкою психічного розвитку – I-II ступенів • для розумово відсталих дітей – I-II ступенів. Школі соціальної реабілітації - навчальному закладі для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат) Навчально-реабілітаційному центрі – навчальному закладі для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку • для дітей, які мають порушення слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю; • для дітей, які мають порушення зору у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку чи розумовою відсталістю та сліпоглухих; • для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю; • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку; • для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення. Спеціальних та інклюзивних класах для навчання дітей з особливими освітніми потребами, які можуть створюватися у складі загальноосвітніх навчальних закладів