"Методи, прийоми та засоби формування граматичної будови мовлення"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"Методи, прийоми та засоби формування граматичної будови мовлення" by Mind Map: "Методи, прийоми та засоби формування граматичної будови мовлення"

1. картинки слів паронімів

2. розповіді з використанням слів, в яких діти допускають помилку,

3. дидактичні вправи

4. читання віршів

5. дидактичні ігри

6. кладання дітьми розповідей із використан­ням групи слів на тему, запропоновану логопедом

7. переказування художніх оповідань