Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

A tantervi háló by Mind Map: A tantervi háló
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

A tantervi háló

A lejtőn

Edgar Allen Poe: A holló

Arany balladák

Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról

Villon balladák

Faludi György „fordításai"

Arany lírája

Oravecz Imre: 1972 szeptember

Arany János művei

Shakespeare

Ariszophanész

elegico-óda

Letészem a lantot, Ősszel

Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz

verses regény

Petőfi Sándor: János vitéz

Toldi

Fadrusz János: A farkasokkal viaskodó Toldi (szobor)

Arany László: A délibábok hőse

önmegszólító verstípus

Mindvégig

Vörösmarty Mihály: A vén cigány

Petőfi Sándor: A XIX. század költői

Babits Mihály: Csak posta voltál

József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat

Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas

Vojtina ars poeticája

Juhász Gyula: Vojtina új ars poeticája fiatal költőköz

Kovács András Ferenc: Vojtina vázlatfüzetéből

Takáts Gyula: Vojtina levele

Kukorelly Endre: Vojtina redivivus

Parti Nagy Lajos: Teufelhúr

versek Arany Jánoshoz

Babits Mihály:Arany Jánoshoz (Egy megzavart verselő a XX. században)

Kovács András Ferenc: Babits Mihályhoz (Egy megzavart verselő a XX. században)

Ágnes asszony

Kiss József: Ágota kisasszony

Orbán János Dénes: Egy ballada redukciója

Hídavatás

Luis Borges: Máté evangéliuma

Parti Nagy Lajos: Szívlapát

Zichy Mihály: Hídavatás (festmény)

A költészet nyelvtana- a nyelvtan költészete

A walesi bárdok

Keresztesi József: (Iván gyermekkora)

Reg és est

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

Szondi két apródja

Kő Pál: Szondi emlékműve (szobor)

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én...

Mindvégig

Bognár Tímea: Mindvégig-átiratok

Tengerihántás

Hollósy Simon: Tengerihántás (festmény)

Vörös Rébék

Koncz Zsuzsa: Vörös Rébék (zene)

Közép Európa Táncszínház: Vörös Rébék (tánc)

A Kapcsoskönyv versei (kéziratok)

Tiziano időskori képei

Őszikék

Szondi két apródja

Évnapomra

Beatles: When I’m Sixty Four (zene)

Epilogus

Robinson Crusoe

József Attila: Kész a leltár

Nesszosz mítosz

Toldi estéje

Madách Imre: Az ember tragédiája

Natura furca expellas...

Radnóti Miklós: Második ecloga

Írószobám

Bertók László: Platón benéz az ablakon