Cari işlər Planı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cari işlər Planı by Mind Map: Cari işlər Planı

1. İstehsal İdarəsi

1.1. Su və Limonad

1.1.1. Sexin ləğvi ilə əlaqədar tədarük planını yeniləmək

1.2. Araq süzmə

1.3. Konyak spirti

1.4. Şərab

1.4.1. Köhnə şərabların istehsalını planlaşdırmaq

1.4.2. Qarabağ etiketlərində yaranan qırışları aradan götürmək üçün səbəi araşdırmaq

2. Satınalma

2.1. Barbara butulkaları ilə bağlı plan hazırlamaq

2.1.1. Qalıq (19.12.2018 tarixə): 0,5 Lt - 393 732 (5 aylıq); 0,7 Lt - 243 603 (2 aylıq); 1,0 Lt - 145 317 (4 aylıq)

2.2. 2019-cu il üçün Tədarük Planının tərtib edilməsi

2.3. Yeni Şərab butulkalarını sifariş edilməsi.

3. Marketin və Satış

3.1. Ukrayna Ticarət Evinə İxrac ilə bağlı müzakirə

4. Maliyyə, Hüquq, Kadrlar

4.1. Kadrların axtarılması: Kupajçı (4 nəfər) Mühasib, Xadimə (Spirt Zavoda)

4.2. Borcların alınması: 1) Vinimport

4.3. Ştat cədvəlini tərtib etmək

5. Texniki İdarə

5.1. Kupajda icra edilən işləri nəzarətdə saxlamaq.

6. Layihələr

6.1. Konyak spirti çəkən avadanlıq üçün təkliflər almaq

6.2. Karton sexi üçün avadanlıq alınması

6.3. Araq süzmə avadanlığı alınması üçün təkliflərlə tanış olmaq

7. İSO

7.1. Hər sahə üçün ayrıca plan tərtib etmək

8. Digər məsələlər

8.1. K/spirti çəkmə sexində siqaret çəkən işçiləri cəzalandırmaq üçün Töhnət əmri vermək.

8.2. Mosazervinzavod: Prosesi nəzarətdə saxlamaq