Els caràcters sexuals i l'aperell reproductor

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Els caràcters sexuals i l'aperell reproductor by Mind Map: Els caràcters sexuals i l'aperell reproductor

1. Què són els caràcters sexuals?

1.1. Caràcters sexuals primaris

1.1.1. òrgans dels aparells reproductors, que són diferents en les dones i en els homes

1.2. Caràcters sexuals secunadaris

1.2.1. característiques físiques que permeten distingir les dones dels homes

2. La pubertat

2.1. És el període de temps durant el qual meduren els òrgans de l'aperell reproductor i es desenvolupen els c`aràcters sexuals secundaris

2.1.1. Nenes

2.1.1.1. Es produeix entre els 11 i 15 anys

2.1.1.2. Creixen les mames

2.1.1.3. S'eixamplen els malucs

2.1.1.4. Apereix el pèl al pubis i a les aixelles

2.1.2. Nens

2.1.2.1. Es produeix entre els 13 i els 15 anys.

2.1.2.2. Es desenvolupa la musculatura.

2.1.2.3. Canvia la veu

2.1.2.4. Apareix pèl a la cara,al pubis i en altres parts del cos.

3. L'aperell reproductor femení

3.1. Ovaris

3.1.1. N'hi ha dos i produeixen els òvuls.

3.2. Trompes de Fal·lopi

3.2.1. Són dos conductes que comuniquen els ovaris amb l'úter

3.3. Úter

3.3.1. És l'òrgan on es desenvolupa el futur nadó.

3.4. Vagina

3.4.1. És la part extensa de l'aperell reproductor.

4. L'aperell reproductor masculí

4.1. Testicles

4.1.1. N'hi ha dos i produeixen els espermatozoides

4.2. Conductes deferents

4.2.1. Transporten els espermatozoides des dels testicles fins a la uretra.

4.3. Uretra

4.3.1. Conducte que serveix per portar els espermatozoides a l'exterior i per expulsar l'orina

4.4. Pròstata

4.4.1. Glàndula que fabrica un líquid que serveix per alimentar i transportar els espermatozoides

4.5. Penis

4.5.1. Es troba a l'exterior.