Mikon ammatillisen koulutuksen verkostot

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mikon ammatillisen koulutuksen verkostot by Mind Map: Mikon ammatillisen koulutuksen verkostot

1. SOME

1.1. LinkedIn

1.2. Facebook

1.3. Instagram

1.4. Twitter

1.5. Blogi

1.6. Mahdolliset uudet some-alustat

2. Yhdistykset

2.1. EACC

2.1.1. Jäsenet

2.2. Sytologiassistentit

2.2.1. Rivijäsenet

2.2.2. Luennoitsijat

2.2.3. Hallitusjäsenet

2.3. Rotary

2.3.1. Jäsenet

2.4. Mensa

2.4.1. Jäsenet

2.5. Mahdolliset uudet yhdistykset

3. Opinnot

3.1. Ylempi AMK -opinnot

3.1.1. Vaihto-opinnot

3.1.1.1. Työelämäkontaktit

3.1.1.2. Opiskelijat

3.1.1.3. Opettajat

3.1.2. TKI-projekti

3.1.2.1. Työelämäkontaktit

3.1.2.2. Opettajat

3.2. Opettajaopinnot

3.2.1. TKI-projekti

3.2.1.1. Tavoitteena uudet kontaktit

3.2.2. Harjoittelu

3.2.2.1. Tavoitteena uudet kontaktit

3.3. Bioanalytiikan (AMK) opinnot

3.3.1. Opettajat

3.3.2. Opiskelijat

3.4. Muut kurssit ja seminaarit

4. Työelämä

4.1. SYNLAB

4.1.1. Henkilöstö

4.1.1.1. Esimiehet

4.1.1.2. Kollegat

4.1.1.3. Alaiset

4.1.2. Asiakkaat

4.1.3. Muut yhteistyötahot

4.2. HUSLAB

4.2.1. Henkilöstö

4.2.1.1. Esimiehet

4.2.1.2. Kollegat

4.2.1.3. Alaiset

4.2.2. Asiakkaat

4.2.2.1. Muut yhteistyötahot

4.3. TYKS-SAPA

4.3.1. Henkilöstö

4.3.1.1. Esimiehet

4.3.1.2. Kollegat

4.3.1.3. Alaiset

4.3.2. Asiakkaat

4.3.3. Muut yhteistyötahot

4.3.4. LEAN-hankkeet

4.3.5. Medisiina D -hanke

4.4. Muu aikaisempi työkokemus

5. Henkilökohtaiset

5.1. Sukulaiset

5.2. Kaverit ja muut tuttavat