Juutalaisuus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Juutalaisuus by Mind Map: Juutalaisuus

1. synty

1.1. erosi muista Lähi-Idän uskonnoista n. 600-eaa

1.2. Syntyhistoria

1.2.1. Abraham teki Jumalan kanssa liiton. Jumala lupasi heille pääsyn luvattuun maahan. Mooses johti kansan luvattuun maahan.

1.2.2. Kuningasten aika alkoi n. 1000 eKr. Israelia johtivat Saul, Daavid ja Salomon. Salomon kuninguuden jälkeen syntyi heimojen välinen silällissota ja valtio jakautui kahtia, Juudaan ja Israeliin.

1.2.3. Valtion jakautumisen aikana Profeetat alkoivat johtaa maata. Profeetat varoittivat heitä jotka olivat hylänneet Jumalan. Juudaa valloitettiin ja kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan.

2. levinneisyys

2.1. Israel

2.1.1. 6 275 000

2.2. Usa

2.2.1. 6 800 700

2.3. Ranska

2.3.1. 483 500

2.4. Venäjä

2.4.1. 205 000

3. Suuntaukset

3.1. Ortodoksijuutalaisuus

3.2. Konservatismijuutalaisuus

3.3. Karaiittijuutalaisuus

3.4. Hasidilaisuus

3.5. Reformijuutalaisuus

3.6. Rekonstruktionismi Juutalaisuus

3.7. Humanistinen Juutalaisuus

4. Uskomukset ja oppi

4.1. Jumalakäsitys

4.1.1. On vain yksi Jumala, jakamaton, rajaton, ilman fyysistä ruumista, alkua tai loppua, ja hänestä ei voi/eikä saa tehdä kuvaa

4.2. Pelastuskäsitys

4.2.1. Pelastuskäsitys ei ole hengellinen tai tuonpuoleinen

4.2.2. Pelastuksella tarkoitetaan Israelin kansan olemassa oloa

4.2.3. Tärkein historiallinen pelastustapahtuma on Egyptin orjuudesta vapautuminen.

4.3. Ihmiskäsitys

4.3.1. juutalainen on jokainen juutalaisesta äidistä syntynyt tai juutalaisuuteen kääntynyt henkilö

4.3.2. Uskova ei ole automaattisesti Juutalainen; yhteisöön tai seurakuntaan on joko liityttävä tai synnyttävä.

4.4. Oppi

4.4.1. 1. Jumala on ilmoittanut itsensä ja tahtonsa historiassa valitulle kansalleen 2. Jumalan lakia tulee noudattaa 3. Messias on tulossa ja Jumalan oikeudenmukainen maailmanjärjestys vielä toteutuu

5. Etiikka

5.1. Työntekoa arvostetaan, toimettomuutta pidetään syntinä

5.2. Aineellista menestystä arvostetaan

5.3. Vaurastuneille ihmisille kuuluu velvollisuus auttaa vähempi varaisia

6. Kulttuuri

6.1. Taide

6.1.1. Juutalaista taidetta käytetään yleensä Synagogissa.

6.1.2. Ihmisten kuviin ei suhtauduta kovin myönteisesti, kuvainpalvonta on kielletty.

6.1.3. Eläinten kuvia käytetään, esim Synagogissa.

6.2. Esineistö

6.2.1. Menora

7. Yhteisö

7.1. Rakennukset

7.1.1. Synagoga

7.1.2. Moskeijat

7.2. Paikat

7.2.1. Itkumuuri

8. Toiminta

8.1. Riitit

8.1.1. Siirtymäriitit

8.1.1.1. Ympärileikkaus

8.1.1.2. Bar mitsva

8.1.1.3. Häät

8.1.1.4. Hautajaiset

8.1.2. Kalendaarisetriitit

8.1.2.1. Suuri Sovituspäivä

8.1.2.2. Lehtimjanjuhla

8.1.2.3. Hanukka

8.1.2.4. Pääsiäinen

8.1.2.5. Viikkojuhla

9. Lähteet

9.1. Edu.fi - Jokapäiväinen elämä

9.2. https://estudio.edupoli.fi/moty/index.asp?id=722&kat=&sid=799&sub=Juutalaisuus&title=3337

9.3. http://katsomus.fi/Katsomus.fi/Maailmanuskonnot_files/Juutalaisuus.pdf

9.4. Juutalaisuus - RaamattuNET

9.5. Juutalaisuus – Wikipedia

9.6. Edu.fi - Pyhät kirjat

10. Kertomukset ja Pyhät tekstit

10.1. Tanach

10.1.1. Tärkein kirja Toora eli 5 Mooseksen kirjaa

10.1.2. Sekä kertomusten kirjat Ketuvim

10.1.3. Myös profeettojen kirjat Nevi'im

10.2. Siddur

10.2.1. Rukous-kirja

10.3. Talmud

10.3.1. Käytetään lain tulkintaan