kristinusko

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
kristinusko by Mind Map: kristinusko

1. synty

1.1. perustaja

1.1.1. syntyi Jeesus Nasaretilaisen toiminnan perusteella

1.1.1.1. Jeesuksella ei aluksi ollut tarokoitus perustaa uskontoa

1.1.2. Jeesus Nasaretilainen

1.2. syntyhistoria

1.2.1. Kristinusko kehittyi juutalaisuudesta

1.2.1.1. synty sijoittuu noin vuoteen 30jKr. Kaananin, nykyisen Israelin alueelle.

1.2.1.1.1. uskonto syntyi Jeesuksen kuolemanjälkeisten tapahtumien perusteella, pääasiassa ylösnousemuksen johdosta

2. levinneisyys

2.1. levinnyt kaikkiin maanosiin

2.1.1. yli 2 miljardia ihmistä kuuluu kristinuskoon, eli noin 33% maailman väestöstä

2.1.1.1. suurimmat kannatusalueet: Eurooppa, Pohjois- ja Etelä Amerikka, Afrikka ja Australia.

3. kulttuuri

3.1. ihmisten asema

3.1.1. ihmisiä tulee kohdella samanarvoisesti

3.2. esineistö

3.2.1. kastemaljat

3.2.2. ristit

3.2.3. krusifiksit

3.2.4. alttarivaatteet

3.2.5. ikonit

3.3. taide

3.3.1. alttaritaulut

3.3.2. taideteokset kirkoissa

4. toiminta

4.1. riitit

4.1.1. siirtymäriitit

4.1.1.1. tärkeimpänä kaste

4.1.1.1.1. konfirmaatio

4.1.2. kalendaaririitit

4.1.2.1. jumalanpalvelus ja ehtoollinen

5. etiikka

5.1. lähimmäisenrakkaus

5.1.1. toisien kohtelu hyvin

5.2. moraalisesti toimiminen ihmisiä, luontoa ja eläimiä kohtaan

5.3. järjen käyttö, omatunto

5.4. perustana raamattu

5.5. yhtäläinen ihmisarvo

5.6. kymmenen käskyn noudattaminen

5.7. periaatteena rakkauden kaksoiskäsky

5.8. kultaisen säännön noudattaminen

5.9. heikomman puolustaminen ja auttaminen

5.10. anteeksianto

6. uskomukset ja oppi

6.1. ihmiskäsitys

6.1.1. jokaisen ihmisen kunnioittaminen Jumalan luomana yksilönä

6.1.1.1. jokaisella on oma tarkoitus ja kaikkia pitää kunnioittaa

6.1.1.2. jokaisella on oma tarkoitus ja kaikkia pitää kunnioittaa

6.2. jumalakäsitys

6.2.1. monoteismi, eli usko yhteen Jumalaan

6.2.1.1. usko kolmiyhteiseen Jumalaan

6.2.1.1.1. Isä

6.2.1.1.2. Poika

6.2.1.1.3. Pyhä Henki

6.3. pelastuskäsitys

6.3.1. Jumala pelastaa ihmisen synneistä, sillä Jumala itse sovitti ihmisten synnit ristillä

7. yhteisö

7.1. rakennukset

7.1.1. kirkot

7.2. paikat

7.2.1. Jerusalem

7.3. asiantuntijat

7.3.1. Jeesus

7.3.2. äiti Maria

7.3.3. apostolit

8. kertomukset ja pyhät tekstit

8.1. pyhä kirja on raamattu

8.1.1. uusi testamentti

8.1.2. vanha testamentti

8.2. uskontunnustus

9. lähteet

9.1. https://estudio.edupoli.fi/moty/index.asp?bid=111&book=MoTy&id=722&kat=Uskontojen+moninaisuus+Suomessa&sid=801&sub=Kristinusko&title=3354

9.2. tabletkoulu luvut 4.2 ja 9.2

9.3. oman ryhmän diaesitys

9.4. 25.26 Kirkolliset esineet ja symbolit

9.5. Kristillinen ihmiskäsitys

10. suuntaukset

10.1. roomalaiskatolinen

10.2. ortodoksinen

10.3. protestanttisuus

10.3.1. Luterilainen kirkko

10.3.2. Anglikaaninen kirkko

10.3.3. Reformoitu kirkko

10.3.4. Helluntaiherätys

10.3.5. Baptismi

10.3.6. Metodismi