Використання інформаційно-комунікаційних технологій

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Використання інформаційно-комунікаційних технологій by Mind Map: Використання інформаційно-комунікаційних технологій

1. У професійній діяльності вчителя початкових класів ІКТ використовують

1.1. У процесі навчання

1.1.1. з метою самостійного здобуття, закріплення чи повторення навчального матеріалу, роботі в групах

1.2. У процесі виховання

1.2.1. естетичне виховання за рахунок використання можливостей комп’ютерної графіки, технології мультимедіа, виховання культури спілкування у соціальних мережах

1.3. У діагностичній діяльності

1.3.1. з метою діагностування психологічного стану учня, виявлення його навчальних досягнень

1.4. У організаційній діяльності

1.4.1. для підготовки та організації навчальних, виховних занять з допомогою ІКТ, звітної документації (списків, відомостей, статистичної інформації про учнів), проведенні батьківських зборів із наочним представленням звітних матеріалів, використанні мультимедійних презентацій тощо

2. Переваги використання ІКТ

2.1. Індивідуалізація навчання

2.2. Інтенсифікація самостійної роботи учнів

2.3. Зростання обсягу виконаних на урок завдань

2.4. Розширення інформаційних потоків при використанні Internet

2.5. Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту

3. Властивості уроку з використанням ІКТ

3.1. Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини

3.2. Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання

3.3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання

3.4. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи

3.5. Підтримання в учня стану психологічного комфорту

3.6. Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації різноманітні

4. Напрями використання ІКТ у початковій школі

4.1. проведення уроків із комп’ютерною підтримкою

4.2. використання електронних навчальних посібників, підручників

4.3. розв’язування інтерактивних кросвордів, ребусів, головоломок

4.4. здійснення тестового комп’ютерного контролю навчальних досягнень

4.5. використання комп’ютерних дидактичних ігор, Інтернет-ресурсів тощо