«Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
«Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку» by Mind Map: «Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку»

1. Діти раннього і дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку виховуються в дошкільних навчальних закладах

1.1. ДНЗ комбінованого типу, признаного для виховання дітей віком від двоих місяців до шести (семи) років, у склада якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урауванням стану здоров'я дітей, їх розумового , психічного, фізичного розвитку

1.2. Будинк дитини - дошкільний навчальний заклад системи охорони здоровья для медико-соціального захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років

1.3. Центр розвитку дитини, в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психічний розвиток, корекція психічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома

1.4. Дошкільний навільний заклад (ясла-садк) для дітей віком від двоих місяців до шести (семи) років, де забезпечьться догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в умовах інклюзивного (спільного з дітьми, які нормально розвиваються ) навчання і виховання при обов'язковій корекційній підтримці дитини з відхиленнями в розвитку.

2. Професійно-технічні навчальні заклади для молоді з особливостями психофізичного розвитку

2.1. Спеціальні навчальниі заклади інтернатного типу, признакх для профессионалов, медийных, фізичної и соціальної реабілітації молодихівівівівіві в 15 родах. Такими закладами є Харківський обліково-економічний технікум імені Ф. Г. Ананченка, Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум, Житомирське вище професійно-технічне училище, Луганське професійно-технічне училище, Самбірське професійно-технічне училище.

2.2. Професійно-технічні навчальні заклада загального типу у складі спеціальних членов или поодинці.

3. Діти шкільного віку можуть отримувати освітні послуги у:

3.1. Спеціальній загальноосвітній школі (школі-інтернаті) I-III ступеней - навчальное место для дітей, якруботьть корекції фізичного та (або) розумового розвитку.для глухих дітей – I-III ступенів; • для дітей зі зниженим слухом – I-III ступенів; • для сліпих дітей – I-III ступенів; • для дітей зі зниженим зором – I-III ступенів; • для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – I-III ступенів; • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – I-II ступенів; • для дітей із затримкою психічного розвитку – I-II ступенів • для розумово відсталих дітей – I-II ступенів.

3.2. Школі соціальної реабілітації - навчальному закладі для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат)

3.3. Навчально-реабілітаційному центрі - навчальное помещение для дітей с особойвими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку для дітей, які мають порушення слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю; • для дітей, які мають порушення зору у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку чи розумовою відсталістю та сліпоглухих; • для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю; • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку; • для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення.

3.4. Спеціальних та інклюзивних класах для навчання дітей з особливими освітніми потребами, які можуть створюватися у складі загальноосвініх навчальних закладів