Еквіваленти-речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Еквіваленти-речення by Mind Map: Еквіваленти-речення

1. Слова-речення

1.1. стверджувальні

1.2. заперечні

1.3. спонукальні

1.4. питальні

1.5. ті, що викнують функції слів етикету

2. Звертання-речення

2.1. спонукально-кличні

2.2. емоційно-оцінні

3. Незакінченні речення

4. структурно нечленовані синтаксичні одиниці, що виражаються частками, модальними словами й вигуками, значення яких зрозуміле лише в контексті конкретної мовленнєвої ситуації.

5. початкова частина простого, складносурядного чи складнопідрядного речення, що вживається як репліка, яка не має внутрішньої структурної організації речення.

6. речення, в яких головним і єдиним членом звертання є ім'я особи, до якої звернене мовлення, виражене кличним відмінком іменника і вимовлене з особливою звертальною інтонацією.