"Система освітніх послуг для дітей з порушеннями психофізичного розвитку"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"Система освітніх послуг для дітей з порушеннями психофізичного розвитку" by Mind Map: "Система освітніх послуг  для дітей з порушеннями психофізичного розвитку"

1. Заклади підпорядковані Міністерству освіти та науки України

1.1. Для дітей дошкільного віку

1.1.1. Компенсуючого типу-призначені для дітей віком від 2до 7 років,що потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку

1.1.2. Комбінованого типу-для дітей віком від 2 місяців до 6 років. У його складі можуть бути групи загального розхвитку,компенсуючого типу,сімейні тощо,в яких забезпечуєтьсядошкільна освіта,відповідно до стану дитини,та рівня її розвитку

1.1.3. Будинок дитини-заклад для медико-соціального захисту дітей сиріт та дітей що позбавлені батьківського спілкування,а також для дітей з порушеннями фізичного та(або)інтелектуального розвитку знародження до 3,4 років

1.1.4. Центри розвитку-забезпечення фізичного,розумового та психічного розвитку,оздоровлення дітей,що відвідують інші навчальні заклади

1.1.5. ДНЗ-з інклюзивною формою навчання

1.2. Для дітей шкільного віку

1.2.1. Загальноосвітні навчальні заклади

1.2.1.1. Спец.Школи

1.2.1.1.1. Школа інтернат:для дітей із зниженим слухом,для глухих дітей,для дітей із зниженим зором,для сліпих дітей,для дітей з порушенням ОРА,для дітей з ЗПР,для дітей з РВ та для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями

1.2.1.2. Навчально реабілітаційні центри

1.2.1.3. Школи I-III ст з інклюзивними або спецкласами-створення спеціальних умов для навчання та розвитку дитини з ООП в загальноосвітньому середовищі.Забезпечення методичними матеріалами,посібниками,іншими додатквими засобами навчання,забезпечення безперешкодного доступу до навчальних будівель,створення та облаштування кабінетів дифектолога,логопеда,кімнат для корекційно-розвивальних занять,забезпечення кваліфікованого психологічного,педагогічного,корекційного супроводу(забезпечення кадрами)

2. Заклади підпорядковані Міністерству праці та соціальної політики України

2.1. Дитячі будинки та будинки інтернати для дітей з інвалідністю

2.1.1. I-профілю

2.1.2. II-профілю

2.1.3. III-профілю

2.1.4. ІV-профілю

2.2. Центри соціальної реабілітації дітей інвалідів

2.2.1. Рання соціальна реабілітація(2-6 років)

2.2.2. Соціальна реабілітація(6-14 років)

2.2.3. Профорієнтація(14-18 років)

2.3. Ребілітаційні установи змішаного типу для інвалідів та дітей інвалідів з РВ

2.4. Реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів та дітей інвалідів

3. Заклади підпорядковані міністерству охорони здоров'я України

3.1. Спеціалізовані будинки дитини

3.1.1. Діти сироти з порушенням психофізичного розвитку

3.1.2. Діти позбавлені батьківського піклування

3.1.3. Діти утримання яких у сім'ї є неможливим з певних причин

3.2. Психоневрологічні санаторії

3.3. Заклади реабілітації