Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг  для дітей з  особливостями  психофізичного розвитку

1. Схематична структура системи корекційної освіти в Україні

1.1. Горизонтальна і вертикальна

1.1.1. Раннє дитинство

1.1.1.1. ДНЗ загального типу, спеціальні ДНЗ,будинки дитини, центри раннього втручання,центри розвитку дитини, центри реабілітації,консультування в навчально-реабілітаційних центрах, ІРЦ

1.1.2. Дошкільний період

1.1.2.1. Спеціальні ДНЗ, спеціальні групи при ДНЗ комбінованого типу, дошкільні групи при спеціальних школах, дошкільні групи при навчально-реабілітаційних центрах, центрирозвитку дитини, ІРЦ

1.1.3. Період шкільного навчання

1.1.3.1. Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, навчально-реабілітаційні центри, спеціальні класи в ЗНЗ масового типу, реабілітаційні центри.

1.1.3.1.1. для гухих

1.1.3.1.2. для дітей зі зниженим слухом

1.1.3.1.3. для сліпих

1.1.3.1.4. для дітей зі зниженим зором

1.1.3.1.5. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

1.1.3.1.6. для дітей з порушеннями ОРА

1.1.3.1.7. для дітей з ЗПР

1.1.3.1.8. для дітей з інтелектуальними порушеннями

1.1.4. Період професійного навчання

1.1.4.1. спеціальні групи при професійно-технічних училищах, коледжах, центри медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації, центри соціально-психологічної реабілітації

2. Характеристика системи спеціальної освіти

2.1. позитивні сторони

2.1.1. Достатня матеріальна база

2.1.2. наявність відповідних умов для надання корекційної допомоги

2.1.3. забезпеченість сучасними навчально-методичними матеріалами

2.1.4. організація професійно-трудової підготовки

2.1.5. організація довкілля

2.2. недоліки

2.2.1. уніфікованість, що унеможливлює забезпечення освітніх потреб всіх учнів,заважає впроваджувати різноваріантні навчальні програми, вносити необхідні зміни до навчальних планів.

2.2.2. Ізольованість дітей з психофізичними порушеннями у спеціальних школах-інтернатах.

2.2.3. Відчуження сім’ї від виховного процесу, соціальна інфантильність учнів, обмеженість розвитку життєвих компетенцій.

2.2.4. Недостатня соціально-практична спрямованість навчального процесу, наслідки якої – низький рівень сформованості соціально-побутової компетентності учнів, незадовільна орієнтація в системі соціальних норм і правил, відсутність навичок самостійної життєдіяльності.

2.2.5. Недостатнє науково-методичне та навчальне забезпечення освітнього процесу дітей з важкими патологіями, які потребують додаткових освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг.