สุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สุขภาพ by Mind Map: สุขภาพ

1. การให้คำจำกัดความ

1.1. สุขภาพ

1.1.1. ผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง โดยรับการผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้องด้านขวา โดยผู้ป่วยรู้สึกดีช่วยเหลือตัวเองได้น้อย บริเวณตั้งแต่ราวนมมาไม่รู้สึก

1.2. ภาวะโรค

1.2.1. Principle Diagnosis

1.2.1.1. Colocutaneous fistular with intraabdominal collection

1.2.2. Comorbidity

1.2.2.1. Transverse myelitis

1.2.2.2. Systemic Lupus Erythematosus

1.2.2.3. Autoimmune hemolytic anemia

1.2.2.4. Deep Vein Thrombosis at internal iliac vein

1.3. ความเจ็บป่วย/ความไม่สบาย

1.3.1. ขณะเจ็บผู้ป่วยไม่สามารถเดินได้ ไม่รู้สึกตั้งแต่บริเวณใต้ราวนม ต้องทำกิจกรรมต่างๆบนเตียง หลับๆตื่นๆ ตลอดวัน ได้ใส่สายสวนปัสสาวะ ถ่ายอุจจาระวันล่ะ 1 ครั้ง เรื่องที่เจ็บป่วยมากที่สุดคือ ต้องลาออกจากมหาวิทลัยเนื่องจากเจ็บป่วย และรู้สึกไม่แน่นอนในชีวิต ในอาการป่วยของตนเอง

2. ระบบความเชื่อด้านสุขภาพ

2.1. เชื่อด้านศาสนาและอำนาจ

2.1.1. ผู้ป่วยเชื่อว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

2.2. เชื่อด้านระบบชีววิทยาและการแพทย์

2.3. เชื่อที่เป็นองค์รวม ความสมดุลและความกลมกลืน

2.3.1. ผู้ป่วยรู้สึดไม่แน่นอนในชีวิตและอาการเจ็บป่วยของตนเอง แต่มีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

3. ความมีศิลปะและควรปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษา

3.1. การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การวินิจฉัยการรักษา ตลอดจนผู้ปฏิบัติการรักษา

3.1.1. ผู้ป่วยรู้ว่าตนเองเป็นโรคภูมิแพ้ตนเอง เวลาเจ็บป่วยเล็กน้อยมักเข้ารับการตรวจใน รพ.สามพราน จ.นครปฐม โดยต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางด้านศัลกรรม อายุรกรรม โภชนาการ ศัลยกรรมกระดูก โดยผู้ป่วยถูกส่งตัวมารักษากับแพทย์เจ้าของไข้เดิม ซึ่งได้รับการรักษาต่อที่ รพ.รามาธิบดี

4. รูปแบบการดูแล

4.1. ระบบการดูแลพื้นฐาน

4.2. ระบบการดูแลเชิงวิชาชีพ

4.2.1. ผู้ป่วยและมารดาเป็นคนตัดสินใจเกี่ยวกับเลือกแผนการรักษาร่วมทีมสุขภาพ