Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mobilen i undervisning by Mind Map: Mobilen i undervisning
3.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Mobilen i undervisning

Mobilen i undervisningen. Udarbejdet af Lær IT. http://www.mindmeister.com/116391125/mobilen-i-undervisning

Mobilens muligheder

Scanne QR tags

Optage lyd

Overfør til computer, Upload til Skoletube, Rediger i Myna lydstudiet

Tage billeder

Overfør til computer, Upload til Skoletube, Jaycut, Tubestory, Animoto, VoiceTread, Baggrund i Xtranomal

Filme

Overfør til computer, Upload til Skoletube, Jaycut, Tubestory, Animoto, VoiceTread

SMS

Opkald

Avancerede muligheder

Gå på nettet

Email

Afspille medieklip

GPS

Kompas

Lommelygte

Pulsmåler

Rammebetingelser

Klarlæg rammen

Hvad har klassen som sådan

Hvad har den enkelte elev, Mobilens tekniske rammer, Elevens tekniske formåen, Abonnement, Risiko for skade på telefonen

Definer den nødvendige ramme

Selv om du ikke har et klassesæt af GPS-telefoner med frit dataabb. så kan du jo stadig godt lave mange gode aktiviteter. Kender vi betingelserne kan vi tilpasse vores aktiviteter derefter.

Didaktik

Hvad vil vi

Hvordan laver vi gode aktiviteter

Opgave

Her er kursusopgaven som jeg vil foreslå at du arbejder med.

mobile færdigheder

Optagelse

Overførsel

Redigering

Udgivelse

Tagging

Mapping

Hjælp og ressourcer

Video: Tags i undervisningen

Map: Tags i undervisning

Map: Mobilen i Undervisningen

Afleveringsmap

Besøg dette mind map og læg din besvarelse ind som et punkt. Husk at det er et wikimap med kode. Koden er udlevet i din opgave.