Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Excel by Mind Map: Excel

1. Valem

1.1. 1. aadress

1.2. 2. konstant

1.3. 3. protsent

1.4. 4. tekst

2. Aadresserimine

2.1. Suht-aadress, nt A2, B6

2.2. Seega-aadress, nt $A1, $C8

2.3. Absoluut-aadress, nt $A$1, $G$7

3. Kiirkopeerimine

3.1. 1. Võta hiirega kinni lahtri alumiise parempoolsesse nurka. 2. Tekkib valge ristike 3. Vea veeru lõpuni.

4. Ümardamine

4.1. 1. ümardatav arv

4.2. 2. ümardamise täpsus

5. Tehete järjekord

5.1. 1. protsent

5.2. 2. astendamine

5.3. 3. korrutamine/jagamine

5.4. 4. liitmine/lahutamine

6. Risttabel

6.1. 1. filter - filtreerimiseks

6.2. 2. columns ja rows - veergude ja ridade täitmiseks

6.3. 3. values - väärtuste väljaarvutamiseks